FINANTELE PUBLICE SI DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE.IMPOZITUL PE CLADIRI-COMPONENTA A SISTEMUL

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
                          FINANŢELE PUBLICE LOCALE
                                                   Pagina
1.1.Finanţele – categorie economică cu caracter istoric…………………………………8
1.2.Finanţele publice ale administraţiei locale –
noţiuni,    definiţii    ale    acestora    în     realizarea     autonomiei
locale………………………….10
1.3.Bugetul local – instrument de realizare a autonomiei locale……………………….15
                            CAPITOLUL AL –II- LEA
                     IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DATORATE DE
                        CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE
          2.1.Impozitul pe clădiri…………………………………………………………..20
                      2.1.1.Baza de impozitare…………………………………………………20
                        2.1.2.Scutiri   de   la   plata    impozitului    pe
clădiri………………………...…22
                       2.1.3.Calculul  impozitului  pe  clădiri  datorat  de
persoane fizice………....25
                        2.1.4.Termene   de   plată    a    impozitului    pe
clădiri………………………….34
                       2.1.5.Studiu  de  caz  privind  calculul   şi   plata
impozitului pe clădiri……...35
          2.2.Impozitul pe teren……………………………………………………………37
                      2.2.1.Baza de impozitare…………………………………………………37
                        2.2.2.Scutiri   de   la   plata    impozitului    pe
teren………………………...…..38
                       2.2.3.Calculul  impozitului  pe  teren   datorat   de
persoane fizice…………..41
                        2.2.4.Termene   de   plată    a    impozitului    pe
teren…………………………...48
                       2.2.5.Studiu  de  caz  privind  calculul   şi   plata
impozitului pe teren…….....49
          2.3.Taxa asupra mijloacelor de transport……………………………………...…50
                      2.3.1.Baza de impozitare………………………………………………....50
                      2.3.2.Scutiri de la plata taxei asupra mijloacelor  de
transport…………...50
                        2.3.3.Calculul   taxei   asupra    mijloacelor    de
transport……………………..51
                      2.3.4.Termene de plată a taxei asupra  mijloacelor  de
transport……….…55
                      2.3.5.Studiu de caz privind calculul  şi  plata  taxei
asupra
                               mijloacelor de transport…………………………………………….55
           2.4.Alte  impozite  si  taxe  locale  datorate  de  contribuabili
persoane fizice……….56
                      2.4.1.Taxa pentru eliberarea certificatelor,  avizelor
şi autorizaţiilor…….56
                      2.4.2.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă  şi
publicitate……….60
                            CAPITOLUL AL-III-LEA
                    PROCEDURA DE COLECTARE A  IMPOZETELOR
                   ŞI TAXELOR LOCALE DE LA PERSOANE FIZICE
             3.1.Plata    voluntară     a     impozitelor     şi     taxelor
locale……………………………….63
          3.2.Colectarea  impozitelor  şi  taxelor  locale  de  la  persoane
fizice prin
                executare silită………………………………………………………………..66
                            CAPITOLUL AL –IV-LEA
      CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………………….……77
      BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….…..87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu