METODE SI TEHNICI DE PREVIZIUNE. ROLUL LOR IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI

CUPRINS | |
|                                                              |
|CAPITOLUL I                                                   |
|REPERE TEORETICE ALE ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI                  |
|1.1 Consideraţii cu privire la apariţia, definirea, evoluţia  |
|şi importanţa managementului în cadrul  unei organizaţii      |
|1.2 Managementul: artă sau ştiinţă ?                          |
|1.3  Funcţiile managementului                                 |
|1.4 Locul şi rolul ştiinţei managementului în organizaţia     |
|militară                                                      |
|CAPITOLUL II                                                  |
|- PREVIZIUNEA –FUNCŢIE- PREMISĂ PENTRU MANAGEMENTUL           |
|ORGANIZAŢIEI                                                  |
|2.1 Consideraţii teoretice asupra funcţiei de previziune în   |
|cadrul procesului de management                               |
|2.2  Necesitatea şi caracteristicile previziunii              |
|   2.2.1 Fundamentele ştiinţifice ale previziunii             |
|   2.2.2 Factorii care afectează precizia prognozelor         |
|   2.2.3 Categorii de factori care fac ca previziunea să fie  |
|tot mai necesară                                              |
|2.3 Formele de concretizare a funcţiei de previziune          |
|   2.3.1 Prognoza                                             |
|   2.3.2 Planificarea                                         |
|   2.3.3 Programarea                                          |
|2.4 Metode şi tehnici de previziune                           |
|   2.4.1 Metode cantitative de previziune                     |
|   2.4.2 Modele cauzale de prognoză                           |
|   2.4.3 Metode calitative de previziune                      |
|2.5 Particularităţi ale funcţiei de previziune în organizaţia |
|militară                                                      |
|                                                              |
|CAPITOLUL III                                                 |
|APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND UTILIZAREA                         |
|METODEI CALITATIVE DE PREVIZIUNE “GRAFICUL GANTT”             |
|3.1  Prezentarea aplicaţiei şi a buclei de control            |
|3.1.1 Proiect de informatizare a depozitului logistic central |
|3.1.2  Analiza situaţiei(prezente)                            |
|3.1.3 Monitorizarea desfăşurării proiectului                  |
|3.1.4  Luarea de măsuri pe baza monitorizării                 |
|3.2 Concluzii                                                 |
|3.3 Recomandări                                               |
|3.4 Avantaje şi dezavantaje                                   |
|Concluzii                                                     |
|                                                              |
|Bibliografie                                                  |
|Anexa nr 1                                                    |
76 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu