AGENTUL ECONOMIC

CUPRINS
CAPITOLUL  I      -  Relaţia  dintre   producător-   consumator   şi
piaţă....3
                      I. 1. Piaţa- loc de confruntare  a  consumatorilor
                      şi
                      producătorilor.....................................
                      .........................3
                      I. 2. Relaţia dintre preţ, venit  şi  satisfacerea
                      nevoilor                               producător-
                      consumator.........................................
                      .....7
CAPITOLUL  II  -  Impactul  legislaţiei   U.E.   asupra   producătorului
                                                        în    condiţiile
integrării     României      în      U.      E..........................
..............................10
                       II.  1   - Intensificarea  concurenţei  pe  piaţa
românească...............................................................
..........................................10
                      II. 2 - Necesitatea  adaptării  producătorului  la
                      cerinţele                              legislaţiei
                      europene.....................................20
CAPITOLUL III  -  Protejarea  consumatorului  în  condiţiile  integrării
României                                                              în
U.E......................................................................
...........................45
                                  III.             1.-             Cadru
legal.....................................................45
                            III.      2.-        Efectele       cadrului
legislativ...........................59
                       III.3.- Avantajele consumator- producător  membri
U.E......................................................................
................................................69
CONCLUZII................................................................
.........74
BIBLIOGRAFIE.............................................................
.....76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu