GLOBALIZARE SI REGIONALIZARE IN ECONOMIA MONDIALA

CUPRINS
|Cap.1|GLOBALIZARE ŞI REGIONALIZARE – DELIMITĂRI CONCEPTUALE     |5  |
|     |1.1|Tendinţe în evoluţia economiei mondiale contemporane |5  |
|     |.  |                                                     |   |
|     |1.2|Globalizarea şi regionalizarea – realităţi distincte |6  |
|     |.  |şi parţial contradictorii                            |   |
|     |   |1.2.1|Complexitatea procesului de globalizare         |6  |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |1.2.2|Procesul de regionalizare                       |8  |
|     |   |.    |                                                |   |
|                                                                    |
|Cap. |IMPLICAŢII POZITIVE ŞI NEGATIVE ALE PROCESULUI DE         |11 |
|2    |GLOBALIZARE                                               |   |
|     |2.1|Deschiderea internaţională şi creşterea economică    |12 |
|     |.  |induse de globalizare                                |   |
|     |2.2|Temeri legate de globalizare                         |15 |
|     |.  |                                                     |   |
|     |   |2.2.1|Şomaj şi disparităţi salariale în ţările        |17 |
|     |   |.    |dezvoltate                                      |   |
|     |   |2.2.2|Şomaj şi inegalităţi în ţările în curs de       |22 |
|     |   |.    |dezvoltare                                      |   |
|     |   |2.2.3|Ruptura socială între bogaţi şi săraci          |23 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |2.2.4|Reducerea libertăţii de acţiune a statului      |27 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |2.3|Globalizarea – ameninţare sau progres?               |29 |
|     |.  |                                                     |   |
|                                                                    |
|Cap. |BLOCURILE COMERCIALE                                      |33 |
|3    |                                                          |   |
|     |3.1|Introducere: diviziunea comerţului internaţional în  |33 |
|     |.  |blocuri                                              |   |
|     |3.2|Tipuri de blocuri comerciale                         |35 |
|     |.  |                                                     |   |
|     |3.3|Efectele creării uniunilor vamale                    |36 |
|     |.  |                                                     |   |
|     |   |3.3.1|Impactul acordurilor comerciale regionale asupra|36 |
|     |   |.    |schimburilor mondiale                           |   |
|     |   |3.3.2|Efectele statice ale uniunilor vamale           |37 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |3.3.3|Modificarea de comerţ şi efectul asupra         |42 |
|     |   |.    |raportului de schimb                            |   |
|     |   |3.3.4|Efectele dinamice ale uniunilor vamale          |42 |
|     |   |.    |                                                |   |
|                                                                    |
|Cap 4|ASPECTE COMPARATIVE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ACORDUL    |45 |
|     |NORD – AMERICAN DE LIBER SCHIMB                           |   |
|     |4.1|Uniunea Europeană – cel mai înalt nivel de integrare |45 |
|     |.  |atins până în prezent                                |   |
|     |   |4.1.1|Scurt istoric al Uniunii Europene               |45 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |4.1.2|Statele mici şi perspectivele de lărgire a      |46 |
|     |   |.    |Uniunii Europene                                |   |
|     |   |4.1.3|Tratatul de la Nisa, 2000                       |48 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |4.1.4|Noua constituţie a Uniunii Europene             |49 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |4.1.5|Analiza politicii şi schimburilor comerciale    |50 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |4.2|Acordul Nord – American de Comerţ Liber (NAFTA)      |55 |
|     |.  |                                                     |   |
|     |4.3|Analiza comparativă a celor două grupări regionale:  |61 |
|     |.  |UE şi NAFTA                                          |   |
|     |   |4.3.1|Analiza produsului intern brut                  |62 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |4.3.2|Analiza schimburilor comerciale                 |62 |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |4.3.3|Analiza fluxurilor de investiţii directe        |68 |
|     |   |.    |                                                |   |
|                                                                |   |
|CONCLUZII                                                       |69 |
|                                                                |   |
|BIBLIOGRAFIE                                                    |70 |
|                                                                |   |
|ANEXE                                                           |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu