EVAZIUNEA FISCALA – CAI, MIJLOACE DE COMBATERE

CUPRINS
        Fiscalitate –  obiectiv şi necesitate a echilibrului bugetar
              1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii
              2. Sfera de acţiune şi obiectivele
              3. Principalele forme de impozite şi taxe practicate în ţara
                 noastră
              4. Activitatea de constatare a impozitelor şi taxelor
     I. Evaziunea fiscală – modalitate de sustragere de la plata
        obligaţiilor către stat
              1. Evaziune fiscală – definirea noţiunii
              2. Evaziunea fiscală legală
              3. Evaziunea fiscală ilegală. Frauda fiscală
              4. Legislaţia existentă în domeniul evaziunii fiscale
      Practica evazionistă în România
              5. Cauzele evaziunii fiscale
              6. Modalităţi de evaziune fiscală
              7. Exemplificări de evaziune fiscală
      Organizarea activităţii de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale
              8. Organele de control cu atribuţii în activitatea de
                 prevenire a evaziunii fiscale
              9. Evidenţa evaziunii la nivelul unităţilor fiscal -
                 teritoriale
      Soluţii şi propuneri privind combaterea evaziunii fiscale
             10. În domeniul legislativ
             11. În domeniul economic şi al intervenţiei statului prin
                 organele sale abilitate
90 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu