ANALIZA ACTIVITATII DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORII LA REGIONALA CFR CALATORI SA TIMISOARA

CUPRINS
CUPRINS:    3
I.    LOCUL, IMPORTANŢA ŞI CARACTERISTICILE TRANSPORTULUI FEROVIAR  5
I.1. Importanţa şi dezvoltarea transportului feroviar    5
I.2. Caracteristici ale transportului feroviar     6
  I.2.1. Serviciul de transport feroviar      6
  I.2.2. Reglementarea desfăşurării activităţii feroviare     7
  I.2.3. Siguranţa circulaţiei trenurilor şi securitatea transportului
  feroviar  8
  I.2.4. Autorizarea personalului feroviar    Error! Bookmark not defined.
  I.2.5. Complexitatea şi diversitatea activităţilor şi a mijloacelor
  tehnice   8
  I.2.6. Caracterul imperativ şi operativ al procesului decizional  9
I.3. Locul transportului feroviar de persoane în sistemul de transport al
României    9
I.4. Reguli privind contractul de transport feroviar al călătorilor 11
II.   ANALIZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI LA REGIONALA DE
TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI TIMIŞOARA     13
II.1. Scurt istoric    13
II.2. Organigrama firmei     15
II.3. Obiectul de activitate 16
II.4. Dotarea firmei   17
  II.4.1. Calea Ferată 17
  II.4.2. Mijloacele de tracţiune feroviară: locomotivele     19
  II.4.3. Mijloacele de transport feroviare: vagoanele   21
  II.4.4. Instalaţii de semnalizare, centralizare, blocare    23
  II.4.5. Statii, halte, gări     23
  II.4.6. Instalaţii de electrificare   23
II.5. Traficul de călători la nivelul Regionalei Timişoara    24
II.6. Rute de transport      26
  II.6.1. Condiţii minime de confort  pe categorii de trenuri 27
  II.6.2. Principalele rute de transport interne   27
  II.6.3. Colaborarea cu administraţiile feroviare vecine     28
II.7. Elemente legate de tarifele practicate 29
  II.7.1. Elemente componente ale legitimatiilor de călătorie 29
  II.7.2. Tipuri de legitimaţii de călătorie  30
  II.7.3. Facilităţi acordate de CFR    31
  II.7.4 Formule de aranjament turistice      33
  II.7.5. Tarifele practicate de CFR    35
II.8. Forme promoţionale folosite 38
II.9. Analiză economico-financiară      39
  II.9.1. Analiza ratelor de structură  40
III.  POSIBILITĂŢI DE CUANTIFICARE A TRAFICULUI DE CĂLĂTORI   43
III.1. Scopul cercetării     43
III.2. Stabilirea cadrului cercetării   43
III.3. Colectarea datelor    43
  III.3.1. Eşantionarea      43
  III.3.2. Colectarea propriu-zisă a datelor  43
III.4. Chestionarul    44
III.5. Analiza datelor 45
IV.   CONCLUZII ŞI PROPUNERI 53
BIBLIOGRAFIE     55
ANEXE 57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu