DISTRIBUTIA PRIN FRANCIZA

CUPRINS
|Cap.1  |COOPERAREA ECONOMICǍ INTERNAŢIONALǍ                          | 5 |
|       |1.1|Strategia de internaţionalizare a întreprinderii         | 5 |
|       |.  |                                                         |   |
|       |1.2|Cooperarea economică internaţională - delimitări         | 7 |
|       |.  |conceptuale                                              |   |
|       |1.3|Formele cooperării economice internaţionale              | 8 |
|       |.  |                                                         |   |
|       |   |1.3.1|Cooperarea în producţia industrială şi servicii    | 8 |
|       |   |.    |relaţionate                                        |12 |
|       |   |1.3.2|Cooperarea în cercetare-dezvoltare, producţie,     |   |
|       |   |.    |comercializare                                     |   |
|Cap. 2 |CONCEPTUL TEORETIC AL NOŢIUNII DE FRANCIZĂ                   |14 |
|       |2.1|Conţinutul franchisingului                               |14 |
|       |.  |                                                         |   |
|       |2.2|Forme de franchising                                     |16 |
|       |.  |                                                         |   |
|       |2.3.   Avantaje şi limite ale franchisingului                |18 |
|       |2.4.   Elemente definitorii ale operaţiunilor de franchising |23 |
|       |2.5.   Franciza - o decizie strategică-                      |25 |
|       |2.6.    Planul de afaceri al francizei                       |27 |
|       |2.7|Selectarea concesionarilor şi proprietarilor. Integrarea |32 |
|       |.  |lor în reţea                                             |32 |
|       |   |2.7.1. Selectarea concesionarilor                        |33 |
|       |   |2.7.2. Selectarea proprietarilor                         |36 |
|       |2.8|Relaţiile dintre francizat şi concesionari               |37 |
|       |.  |Pătrunderea pe pieţele externe                           |   |
|       |2.9|                                                         |   |
|       |.  |                                                         |   |
|Cap. 3 |CONTRACTUL DE FRANCHISING                                    |42 |
|       |3.1|Cadrul legislativ al francizei în România                |42 |
|       |.  |                                                         |   |
|       |3.2|Negocierea contractului de franchising. Conţinut şi      |44 |
|       |.  |caracteristici                                           |44 |
|       |   |Drepturi şi obligaţii ale partenerilor                   |49 |
|       |   |Clauzele contractuale                                    |   |
|                                                                         |
|Cap 4  |DISTRIBUŢIA SUB FRANCIZǍ: COMPANIA McDONALD’S                |53 |
|       |4.1|Istoricul francizei                                      |53 |
|       |.  |                                                         |   |
|       |4.2|Compania McDonald’s                                      |55 |
|       |.  |                                                         |   |
|       |   |4.2.1.|Natura afacerii                                   |55 |
|       |   |4.2.2.|Acţiuni strategice                                |59 |
|       |   |      |4.2.2.1. Restructurarea pieţelor                  |60 |
|       |   |      |4.2.2.2. Închideri de restaurante                 |61 |
|       |   |                4.2.2.3. McDonald’s în Japonia           |61 |
|       |   |4.2.3.       Sistemul internaţional de vânzări           |62 |
|       |   |      |4.2.3.1. Sistemul vânzărilor din lumea întreagă   |62 |
|                                            4.2.3.2. Media vânzărilor|63 |
|anuale în restaurantele McDonald’s                                   |   |
|                                            4.2.3.3. Venturi         |64 |
|Fluctuaţiile banilor lichizi                                         | 66|
|Privire de ansamblu pentru 2003                                      |66 |
|Aranjamente în franciză                                              |67 |
|Contractele de închiriere                                            |68 |
|                                                                     |   |
|Bibliografie                                                         |70 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu