STRUCTURI ORGANIZATORICE DE MANAGEMENT

                                   CUPRINS
Cap. 1.     Rolul si importanta managementului in societatea moderna
1 Continutul activitatii manageriale la nivelul intreprinderii
2 Particularitatile  intreprinderii  moderne
3 Rolul managementului si a managerilor in societatea moderna
Cap. 2.     Consideratii generale cu privire la functiile managementului
                 2.1. Caracteristicile functiilor managementului
                  2.2.  Continutul  si  sfera  de  cuprindere  a  functiilor
managementului
manageriale
                       2.2.1. Planificarea
                       2.2.2. Organizarea
                       2.2.3. Antrenarea
                       2.2.4. Coordonarea
                       2.2.5. Controlul
Cap.  3.      Functia  manageriala  de  organizare  si  impactul  ei  asupra
           succesului         intreprinderii
                 3.1.  Definirea  sferei  de  cuprindere  a  organizarii  la
nivelul intreprinderii
                 3.2. Principalele componente ale activitatii de organizare
                 3.3. Delegarea de autoritate si descentralizarea in  cadrul
                 functiei                                                 de
                 organizare
             3.4.  Instrumentele  utilizate  in  elaborarea  procesului   de
                 organizare a intreprinderilor
Cap. 4.     Organizarea procesuala  in  cadrul  functiilor  manageriale  ale
organizatiei
                  4.1.  Continutul   organizarii   procesuale   la   nivelul
intreprinderilor
                 4.2. Componentele activitatii de organizare procesuala
                       4.2.1. Postul de lucru
                       4.2.2.Compartimentele procesului de munca
                       4.2.3. Relatiile de munca
                       4.2.4. Nivele ierarhice
Cap.  5.      Organizarea  structurala  -   componenta   a   procesului   de
           organizare a intreprinderii
                 5.1. Principiile de elaborare a structurii organizatorice
                 5.2. Tipuri de structuri organizatorice ale firmelor
                 5.3. Elaborarea structurii organizatorice a firmelor
                  5.4.  Criterii  care  stau  la  baza  alegerii  structurii
                 organizatorice optime a firmei
Cap. 6.     Schimbarea structurii organizatorice la nivelul intreprinderii
                  6.1. Situatii in  care  se  impune  schimbarea  structurii
                 organizatorice a intreprinderii
                 6.2. Modalitati de schimbare a structurii organizatorice
                   6.3.  Tehnici  si  metode  de  optimizare  a   structurii
                 organizatorice prin programare matematica
Cap. 7.     Prezentarea generala a S.C. Aerostar S.A. Bacau
                   7.1.  Istoria  si  evolutia  in  timp   a   principalilor
                 indicatori economico financiari ai firmei
                 7.2. Principalele produse realizate de S.C.  Aerostar  S.A.
Bacau
                  7.3.  Principalii  clienti,  parteneri   de   afaceri   si
concurenti
                  7.4. Analiza SWOT. Surse ale avantajului  concurential  al
                 S.C. Aerostar S.A.
Cap. 8.     Organizarea activitatii S.C. Aerostar S.A.
                 8.1. Organizarea procesuala a societatii
                       8.1.1. Postul de lucru
                       8.1.2. Departamente / Compartimente
                       8.1.3. Nivele ierarhice
                 8.2. Organizarea structurala a societatii
                       8.2.1. Prezentarea structurii organizatorice
                          8.2.2.    Principiile    elaborarii     structurii
organizatorice
                       8.2.3. Componentele structurii organizatorice
                 8.3. Instrumente utilizate in organizarea societatii
  Cap. 9.     Concluzii si propuneri pentru inbunatatirea activitatii S.C.
                                Aerostar S.A.
94 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu