STUDIU PRIVIND ASIGURARILE DE BUNURI CU APLICATII LA SOCIETATEA UNITA VIENNA INSURANCE GROUP S.A

CUPRINS
CAPITOLUL   I   –   RISCURI   SPECIFICE    ÎN    ASIGURĂRILE    DE    BUNURI
................... 3
       1.         Riscuri          obiective          şi          subiective
          ...................................................................
          .......... 3
       2.  Asigurarea,  ca  metodă   de   protecţie   împotriva   riscurilor
          ...................................... 6
                1.        Asigurarea        sub        aspect        juridic
                   ..........................................................
                   .. 7
                2.       Asigurarea        sub        aspect        economic
                   ....................................................... 9
CAPITOLUL     II     –     CONTRACTUL     DE     ASIGURARE     DE     BUNURI
............................. 12
       2.1.   Consideraţii   generale   asupra   asigurărilor   de    bunuri
.......................................... 12
       2.2.        Asigurările         facultative         de         bunuri
....................................................................... 14
             2.2.1. Asigurările  facultative  privind  bunurile  populaţiei
........................... 16
             2.2.2. Asigurarea facultativă a clădirilor şi  a  conţinutului
acestora  pentru   pagube   produse   de   incendii   şi   alte   calamităţi
..........................................................................
19
       2.3.        Asigurarea        obligatorie        a         clădirilor
..................................................................... 26
       2.4. Avizarea, constatarea, evaluarea pagubelor, stabilirea şi  plata
despăgubirilor                         de                          asigurare
............................................................................
...................................................... 29
CAPITOLUL III – POLIŢE DE  ASIGURARE  DE  BUNURI  PRACTICATE  DE  SOCIETATEA
UNITA VIENNA INSURANCE  GROUP  SA  .........................................
35
       3.1. Locul şi rolul societăţii UNITA VIENNA INSURANCE GROUP  S.A.  pe
piaţa                 asigurărilor                 de                 bunuri
............................................................................
.................................. 35
       3.2.                       Produsele                        companiei
............................................................................
.............. 37
             3.2.1. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt –
CASCO .............. 37
             3.2.2. Asigurarea bunurilor pentru cazurile de daune produse
în timpul transportului – CARGO
............................................................................
.............................. 38
             3.2.3. Asigurarea completă a locuinţei
....................................................... 39
             3.2.4. Asigurarea clădirilor şi construcţiilor
............................................... 42
             3.2.5. Asigurarea bunurilor mobile
............................................................. 42
             3.2.6. Asigurarea bunurilor casabile
........................................................... 43
             3.2.7. Asigurarea de avarii accidentale la maşini, utilaje şi
instalaţii ......... 44
             3.2.8. Asigurarea lucrărilor de construcţii – montaj şi a
răspunderii constructorului
............................................................................
............................................ 45
CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ PRIVIND STABILIREA DESPĂGUBIRILOR ÎN CAZUL
ASIGURĂRILOR DE BUNURI
...........................................................................
47
       4.1. Încheierea contractului de
asigurare...................................................................
 47
       4.2. Stabilirea primei de asigurare
............................................................................
 48
       4.3. Circumstanţele producerii evenimentului asigurat
............................................ 48
CONCLUZII
............................................................................
.............................................. 50
ANEXE
............................................................................
....................................................... 52
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
....................................... 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu