SISTEME EXPERT DE ANALIZA DIAGNOSTIC A SITUATIEI ECONOMICO – FINANCIARA PE EXEMPLUL SC COMAT SA

CUPRINS
|Introducere…………………………………………………………………………..                             |3 |
|                                                                      |  |
|Capitolul 1  ROLUL ŞI IMPORTANŢA SISTEMELOR EXPERT ÎN FUNDAMENTAREA   |4 |
|ANALIZEI DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERII…………….                            |  |
|1.1. SISTEME EXPERT – SUCCINTĂ DEFINIRE ŞI EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A     |4 |
|CONCEPTULUI………………………………………………………………………………..                           |  |
|1.2. ARIA DE CUPRINDERE A SISTEMELOR EXPERT………………………………………..          |5 |
|1.3. SPECIFICITĂŢI ALE SISTEMELOR EXPERT ÎN OPTIMIZAREA DECIZIILOR    |8 |
|ECONOMICE…………………………………………………………………………………….                            |  |
|                                                                      |  |
|Capitolul 2  VALENŢELE ANALIZEI DIAGNOSTIC ÎN CONTEXTUL ECONOMIC      |10|
|ACTUAL………………………………………………….                                            |  |
|2.1. SUCCINTĂ DELIMITARE A CONCEPTULUI DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC………………    |10|
|2.2. Semnificaţia şi importanţa analizei diagnostic a firmei………………….. |14|
|2.2.1.  Tipuri si modele de analiza diagnostic………………………………………………...   |14|
|2.2.2. Utilizarea sistemelor expert în analiza                        |17|
|diagnostic…………………………………….                                             |  |
|2.2.3.  Componentele sistemului expert de analiza diagnostic a        |17|
|firmei……………………                                                        |  |
|2.3. METODOLOGIA ŞI INSTRUMENTARUL ELABORĂRII UNUI STUDIU DE ANALIZĂ  |18|
|DIAGNOSTIC………………………………………………………………………...                              |  |
|2.3.1. Analiza Swot – cu accent pe binomul cauză – efecte……………………………  |19|
|2.3.2. Reguli pentru elaborarea recomandărilor…………………………………………..      |20|
|                                                                      |  |
|Capitolul 3. analiza diagnostic a structurii patrimoniale la sc comat |21|
|sa deva………………………………………………..                                           |  |
|3.1. succintă prezentare a societăţii…………………………………………………..            |21|
|3.2. analiza structurii patrimoniului…………………………………………………...           |23|
|3.2.1. Analiza ratelor de structură ale activului……………………………………………….  |23|
|3.2.2. Analiza structurii activelor imobilizate………………………………………………….   |23|
|3.2.2.1. Analiza ratei imobilizărilor necorporale…………………………….         |25|
|3.2.2.2  Rata imobilizărilor corporale…………………………………………                |26|
|3.2.2.3. Analiza imobilizărilor financiare……………………………………..            |27|
|3.2.3. Analiza structurii activelor circulante…………………………………………………...  |28|
|3.2.3.1. Analiza ratei stocurilor………………………………………………………….              |30|
|3.2.3.2. Analiza ratei creanţelor…………………………………………………………               |31|
|3.2.3.3. Analiza ratei disponibilităţilor………………………………………………….         |32|
|3.2.3. Analiza ratelor de structură ale pasivului………………………………………………   |33|
|3.3. analiza stabilităţii financiare………………………………………………………..           |34|
|3.3.1. Analiza autonomiei financiare…………………………………………………………..          |35|
|3.3.2. Rata autonomiei financiare globale……………………………………………            |35|
|3.3.3. Rata autonomiei financiare la termen…………………………………………           |36|
|3.4. analiza îndatorării……………………………………………………………………….                  |37|
|3.4.1. Rata îndatorării globale…………………………………………………………………              |37|
|3.4.2. Rata îndatorării la termen…………………………………………………………….. ..         |38|
|3.5. analiza echilibrului financiar………………………………………………………              |39|
|3.5.1. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii………………………………………………………..  |39|
|3.5.2. Analiza rentabilităţii economice…………………………………………………………         |45|
|                                                                      |  |
|Concluzii……………………………………………………………………………….                              |50|
|                                                                      |  |
|anexe……………………………………………………………………………………..                               |52|
|                                                                      |  |
|Bibliografie…………………………………………………………………………..                            |55|

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu