ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

cUPRINS
                                                                         Pag
        cAP i:     prezentarea generală a societăţii…………………………………………..……..…5
                       1. Scurt istoric al societăţii ………………………………………………..…5
                   2. Structura organizatorică a societăţii……………………………………… 5
     cAP ii:    Documentele primare necesare în evidenţa contabilă …………..…….
                                                                    …………...8
                 2.1 Documentele Justificative…………………………………………………8
              2.2  Documente pentru evidenţa operativă …………………………….……10
                 2.3  Registrele contabile………………………………………………….…..10
                 2.4  Documente de sinteză şi raportare………………………………………11
        CAP III  Organizarea contabilităţii Restaurantului  Lloyd
……………..………………….13
                        3.1 Organizarea contabilităţii
      analitice……………………..………………..13
                 3.2 Contabilitatea sintetică …………………………………………………..14
                  3.3  Metode de inventariere patrimoniale
………………..……….…………15
           CAP IV. Prezentare teoretică privind evidenţa contabilă în cadrul
                                                   Restaurantului Lloyd ….16
                               4.1 Constituirea ……………………………………………………………...16
                    4.2 Aprovizionarea cu mărfuri, materii prime şi ambalaje
                                                               ……………….....17
                           4.3 Obiecte de inventar……………………………………………………....20
                                4.4 Mijloace fixe …………………………………………………………….22
               4.5 Circuitul tehnologic în cadrul unităţii …………………………………..23
                 4.5.1  Pregătirea  preliminară  a   materiilor   prime   şi
mărfurilor în unitate....23
                 4.5.2 Bucătăria ………………………………………………………......23
                 4.5.3 Barul …………………………………………...………….............25
                 4.5.4.   Pregătirea  prealabilă  a  salonului  în   vederea
servirii clienţilor…....26
                 4.5.5  Preluarea,   prelucrarea   şi   achitarea   comenzii
…………...………….28         4.5.6 Inventarierea………………………………….…………………....29
            4.6 Lista de meniuri……………………………………………………………...31
            4.7 Tipuri de mese şi meniuri organizate în cadrul
Restaurantului Lloyd ……...32
Cap V. Prezentare practică a principalelor operaţiuni economico-financiare
ce au loc
             în  cadrul Restaurantului Lloyd ……………………………………………………..….39
Anexe ………………………………………………………………………………………..…..48
Consideraţii finale ……………………………………………………………………………….55
Bibliografie …………………………………………………………………………….………..57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu