CORELATII MACROECONOMICE ALE INTEGRARII

CUPRINS
CONŢINUT    2
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I 5
1.    GLOBALIZARE, REGIONALIZARE ŞI INTEGRARE      5
1.1.  RAPORTUL GLOBALIZARE - REGIONALIZARE - ECONOMIE NAŢIONALĂ     8
1.1.1.      Conceptul de integrare      8
1.1.2.      Integrarea globală    10
1.1.3.      Integrarea regională  14
1.1.4.      Integrarea economică  18
1.1.5.      Consecinţe ale creării unei zone de comerţ liber. Efectul
creării de comerţ şi efectul deturnării de comerţ  23
1.1.6.      Aranjamente monetare internaţionale    26
CAPITOLUL II     28
2.    INTEGRAREA ÎN EUROPA   28
2.1.  ACORDURILE EUROPENE ŞI CONDIŢIILE DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
35
2.1.1.      Atractivitatea TECE  pentru Uniunea Europeană     35
2.1.2.      De la cooperare la aderare, prin Acordurile Europene    36
2.1.3.      Condiţiile şi criteriile de aderare a TECE la Uniunea Europeană
37
2.2.  FACTORI DE INFLUENŢĂ A PERFORMANŢELOR ECONOMICE ÎN ŢĂRILE CANDIDATE.
EVOLUŢII COMPARATIVE   38
2.2.1.      Ritmul şi caliatea reformelor    38
CAPITOL III 41
3.    ROMÂNIA, CA ŢARĂ CANDIDATĂ  41
3.1.  RELATIILE ROMANIEI CU UNIUNEA EUROPEANA - ETAPE    43
3.2.  STADIUL NEGOCIERILOR DE ADERARE A ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA
43
3.2.1.      Drumul spre dezvoltare      46
3.2.2.      Factori interni şi externi în limitarea integrării României în
Uniunea Europeană      48
CAPITOLUL IV     50
4.    CÂŞTIGĂTORI ŞI PREDANŢI AI PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ  50
4.1.  DIRECŢII POSIBILE DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI, FUNCŢIE DE ESTIMAREA
COSTURI – BENEFICII INTER-SECTORIALE ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UE  53
4.1.1.      Impactul Acordului de Asociere la UE asupra României    53
4.1.2.      Asistenţa financiară  54
4.1.3.      Efortul propriu al României pentru îmbunătăţirea performanţelor
economice   54
4.1.4.      Impactul Integrării asupra statelor din Centrul şi Estul
Europei candidate UE   57
CONCLUZII   61
BIBLIOGRAFIE     64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu