IMPOZITUL PE CLADIRI-COMPONENTA A SISTEMULUI DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Cuprins
Cuprins     2
CAPITOLUL 1 4
Rolul finanţelor publice în dezvoltarea comunităţilor locale  4
  1.1.      Autonomia finanţelor publice locale    4
  1.2.      Organizarea finanţelor publice locale  11
  1.3.      Corelarea financiară a bugetelor locale cu bugetul central    14
  1.4.      Finanţarea activităţilor locale   15
CAPITOLUL 2 22
Impozitele şi taxele locale – sursă de venituri    22
a bugetului local      22
  2.1. Aspecte privind procesul bugetar local 22
    2.1.1. Elaborarea proiectelor bugetelor locale 22
    2.1.2. Aprobarea bugetelor locale   24
    2.1.3. Execuţia bugetelor locale    25
    2.1.4. Încheierea exerciţiului bugetar    29
    2.1.5. Controlul execuţiei bugetului local     32
  2.2. Veniturile şi cheltuielile bugetului local  32
    2.2.1. Veniturile bugetului local   32
    2.2.2. Cheltuielile bugetului local 36
  2.3. Prezentarea generală şi rolul impozitelor şi taxelor   41
  2.4. Aspecte privind impozitele şi taxele locale 45
    2.4.1. Impozitul pe teren     47
    2.4.2. Taxa asupra mijloacelor de transport    51
    2.4.3. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a
    autorizaţiilor     55
    2.4.4. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate    56
    2.4.4.1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate  56
    2.4.4.2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate   57
    2.4.5. Impozitul pe spectacole      57
    2.4.6. Taxa hotelieră    58
    2.4.7. Taxe speciale     58
    2.4.8. Alte taxe locale  59
CAPITOLUL 3 60
Impozitul pe clădiri – componentă a sistemului de impozite şi taxe locale
60
  3.1.      Reguli generale  60
  3.2.      Scutiri de la plata impozitului pe clădiri   62
  3.3.      Calculul impozitului pe clădiri pentru persoane fizice  70
  3.4.      Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai
  multe clădiri  80
  3.5.      Calculul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice
  82
  3.6.      Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor      84
  3.7.      Plata impozitului pe clădiri      88
Bibliografie     94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu