MOTIVATII IN INFIINTAREA UNEI MICI AFACERI

CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………………………………………5
CAP.I. ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI CREAŢIA SA………………………………………………………….....7
1.1. Rolul micilor afaceri în economie…………………………………………………………………………7
1.2. Definirea micilor afaceri…………………………………………………………………………………..11
1.3. Definirea şi caracteristicile
întreprinzătorului…………………………………………………………..13
1.4. Personalitatea întreprinzătorului………………………………………………………………………...22
CAP.II. CONTEXTUL ROMÂNESC - FACTOR MOTIVANT ÎN DESCHIDEREA UNEI
MICI AFACERI…………………………………………………………………………………………………………...25
2.1. Locul IMM-urilor în economia românească…………………………………………………………….25
2.2. Experienţa României privind stimularea sectorului de IMM-
uri………………………………………26
2.3. Crearea unui cadru legislativ care să stimuleze iniţiativa şi
inovativitatea antreprenorială……….29
CAP.III. MOTIVAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORULUI………………………………………………………….35
3.1. Motivaţia – conţinut şi natură…………………………………………………………………………… 35
3.2. Motivaţii pentru a începe o afacere……………………………………………………………………..38
3.3.  Avantajele şi dezavantajele micilor
afaceri……………………………………………………...…….41
CAP.IV. MOTIVAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORILOR ROMÂNI ÎN ÎNFIINŢAREA PROPRIEI
AFACERI……………………………………………………………………………………………………….44
4.1. Statistici privind evoluţia micilor
afaceri………………………………………………………………..44
4.2. Diagnoza situaţiei întreprinzătorului român în actualul context
economico – social……………...46
4.3. Rezultatele cercetării…………………………………………………………………………………….48
CAP.V. CONCLUZII…………………………………………………………………………………………..69
ANEXE………………………………………………………………………………………………………… 71
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………………………..75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu