MANAGEMENTUL CREDITARII PE TERMEN SCURT

CUPRINS
INTRODUCERE ……………………………………………………… 4
CAPITOLUL I: SECTORUL BANCAR ROMÂNESC ÎN ECONOMIA
                             DE TRANZIŢIE ……………………………………  5
   1.   Conţinutul sectorului bancar românesc …………………………   5
    1. B.N.R.  bancă centrală şi de emisiune ……………………….   10
1.2.2  Băncile comerciale ……………………………………………..  14
CAPITOLUL II: CREDITUL, PRODUS BANCAR PRINCIPAL… 40
3.1. Conceptul de credit …………………………………………………  40
3.2. Caracteristicile şi principiile creditului bancar ……………………..  41
CAPITOLUL IV: STUDIUL DE CAZ PRIVIND CREDITAREA PE TERMEN SCURT  DE  AGENŢIA
                  B.R.D. – G.S.G. BUCUR - OBOR  SUCURSALA  BUCUREŞTI  CĂTRE
                  FIRMA  S.C.  CARMESIN  S.A.  PENTRU  OBIECTUL  CREDITĂRII
                  FIRMEI S.C. CARMESIN S.A. ………………………………… 71
4.1.         BRD         veriga         a         Sectorului          Bancar
                  Romanesc........................................
4.2. Scurta prezentare a Agenţiei B.R.D. – OBOR Bucureşti …………… 71
4.3. Produse şi servicii realizate  de   Agenţia  B.R.D.  –  OBOR  Bucureşti
                  ..73
4.4. Prezentarea firmei S.C. CARMESIN S.A. ………………………….  73
4.5. Performanţele firmei S.C. CARMESIN S.A. ……………………….  74
4.6. Studiul de caz privind creditarea firmei S.C. CARMESIN S.A. de către
      Agenţia B.R.D. – OBOR Bucureşti …………………………… .. . .    76
    4.6.1. Obiectul creditării ………………………………………………  76
    4.6.2. Documentaţia de creditare ……………………………………… 76
    4.6.3. Analiza Bonităţii clientului ………………………………………88
    4.6.4. Riscul de creditare ……………………………………………   107
    4.6.5. Acordarea şi rambursarea creditului ……………………………108
    4.6.6. Căi de perfecţionare a activităţii de  creditare  la  B.R.D.  ………
111
CAPITOLUL V: CONCLUZII ……………………………………………
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu