DISTRIBUTIA PRODUSELOR

                                                      CUPRINS
       CAPITOLUL I.
 Distribuţia  produselor  şi  rolul   său   pentru   creşterea   eficienţei
 activitaţii de desfacere:
 1.1. Distribuţia produselor……………………………………………...……………………………...3
     1.1.1. Canalele de distibuţie…………………………………………………………………………4
          1.1.2.       Distribuţia       fizică       şi       managementul
 logisticii………………………………………………...9
     1.1.3.Strategia distribuţiei…………………………………………………………………………14
 1.2.  Rolul  distribuţiei   în   creşterea   eficienţei   activitaţii   de
 desfacere................................................16
           CAPITOLUL II.
 Analiza activitaţii de distribuţie  a  produselor  şi  influenţa  acestora
 asupra   volumului total al desfacerilor
 2.1. Consideraţii generale……………………………………………………………………………..17
 2.2. Canalele şi formele de distribuţie utilizate……………………………………………………...18
 2.3.          Intensitatea         utilizării         canalelor         de
 distribuţie………………………………………………….25
 2.4.  Structura producţiei distribuite………………………………………………………………...27
 2.5. Relaţiile  dintre capacitatea reţelei de distribuţiei şi  activitaţii
 de desfacere…………………30
          CAPITOLUL III.
  Prezentarea generala a S.C. OLTCHIM S.A.-AVICOLA BĂBENI
 3.1.  Istoric,  obiectul  de  activitate  şi  modalitaţi  derealizare  ale
 acestuia…………………………...33
 3.2.         Structura         funcţională         şi          organizarea
 activităţii………………………………………………...35
 3.3.  Structura tehnica şi nomenclatorul de produse………………………………………………..36
 3.4. Structura principalilor indicatori economico-financiari
          în anii 1998, 1999,2000, 2001 si 2002…………………………………………………………...39
    3.4.1. Analiza în dinamică a cheltuielilor………………………………………………………….39
    3.4.2. Analiza în dinamică a veniturilor…………………………………………………………...44
          3.4.3.Analiza       în       dinamică       a        rezultatului
 exerciţiului……………………………………………..46
    3.4.4.Analiza potentialului uman…………………………………………………………………..48
       CAPITOLUL IV.
 Perfecţionarea activităţii de distribuţie a produselor la S. C. OLTCHIM S.
 A.  AVICOLA BĂBENI
 4.1.  Analiza canalelor şi a reţelei de distribuţie…………………………………………………….51
 4.2.  Modalitaţi de extinderea vânzărilor……………………………………………………………56
 4.3.  Eficienţa distribuţiei produselor………………………………………………………………..62
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu