CARACTERISTICI PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR

C U P R I N S
|INTRODUCERE                                                |     |
|1. Scopul şi obiectivele lucrării                          |3    |
|2. Scurtă prezentare a S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.         |4    |
|3. Funcţiile întreprinderii                                |10   |
|                                                           |     |
|CAPITOLUL 1                                                |     |
|Fundamente teoretice privind cheltuielile, veniturile şi   |12   |
|rezultatele                                                |     |
|1.1. Definirea şi sfera de cuprindere a cheltuielilor şi   |12   |
|veniturilor                                                |     |
|1.2. Clasificarea cheltuielilor şi veniturilor             |15   |
|1.3. Delimitări şi structuri privind rezultatele           |21   |
|1.4. Contul de profit şi pierdere şi performanţa           |24   |
|întreprinderii                                             |     |
|1.5. Cheltuielile, veniturile şi rezultatele adordate prin |27   |
|prisma                                                     |     |
|Standardelor Internaţionale de Contabilitate               |     |
|                                                           |     |
|CAPITOLUL 2                                                |     |
|Organizarea contabilităţii  cheltuielilor, veniturilor şi  |36   |
|rezultatelor la  S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.               |     |
|2.1. Documente contabile utilizate şi sistemul             |36   |
|informaţional                                              |     |
|2.2. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a   |47   |
|cheltuielilor,                                             |     |
|veniturilor şi rezultatelor                                |     |
|     2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor                   |51   |
|     2.2.2. Contabilitatea veniturilor                     |70   |
|     2.2.3. Contabilitatea rezultatelor                    |85   |
|2.3. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului         |93   |
|financiar                                                  |     |
|                                                           |     |
|CAPITOLUL 3                                                |     |
|Analiza indicatorilor economico-financiari privind         |103  |
|cheltuielile, veniturile şi rezultatele la  S.C. Chiţulescu|     |
|Prod S.R.L.                                                |     |
|3.1. Necesitatea analizei economico-financiare             |103  |
|3.2. Analiza pe baza contului de profit şi pierdere        |105  |
|      3.2.1. Analiza în dinamică a rezultatelor S.C.       |105  |
|Chiţulescu Prod S.R.L.                                     |     |
|      3.2.2. Analiza cifrei de afaceri                     |108  |
|      3.2.3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune   |111  |
|3.3. Analiza pe baza bilanţului contabil                   |117  |
|      3.3.1 Analiza fondului de rulment, nevoii de fond de |117  |
|rulment şi                                                 |     |
|trezoreriei                                                |     |
|      3.3.2. Analiza ratelor de rentabilitate              |121  |
|      3.3.3. Analiza capacităţii de autofinanţare          |123  |
|CONCLUZII                                                  |126  |
|                                                           |     |
|BIBLIOGRAFIE                                               |129  |
|                                                           |     |
|ANEXE                                                      |     |
|1. Bilanţul contabil                                       |     |
|2. Contul de profit şi pierdere                            |     |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu