INVESTITII IN PROIECTE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CUPRINS
CAPITOLUL  I
SERVICIILE PUBLICE- COMPONENTĂ A VIEŢII SOCIALE……...3
      1.1. Nevoia socială……………...………………………………….…4
      1.2. Serviciile publice;  delimitări conceptuale şi structurale…….…7
      1.3. Principiile care stau la baza Administraţiei  Publice
             în unităţile administrativ teritoriale din României………….…13
      1.4. Structurile administrative din România ………………………17
CAPITOLUL II
STRATEGII ŞI INVESTIŢII…………….…………………..….……….29
      2.1. Strategia - definire şi  trăsături………………………..…….…30
      2.2. Definirea şi clasificarea investiţiilor…………………...………36
      2.3. Strategii investiţionale…………………………………...……..40
      2.4. Fundamentarea deciziilor administrative………………...……51
      2.5. Strategii de realizare a proiectelor de investiţii………………...57
CAPITOLUL III
EVALUAREA EFICIENŢEI PROIECTELOR DE INVESTIŢII ÎN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ…………………………………………..61
      3.1. Structuri metodologice ce stau la baza evaluării……………...62
      3.2. Evaluarea eficienţei economice a proiectelor de investiţii……74
      3.3. Actualizarea şi indicatorii specifici Băncii Mondiale………...82
CAPITOLUL IV
ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI RÂMNICELU…………….87
      4.1.  Prezentare generală- necesitatea……………………………..88
      2. Analiza economică şi financiară……………………………...94
      3. Anexe…………………………………………………………..96
BIBLIOGRAFIE………………………………………………….111

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu