PARTICULARITATI ALE MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI LA S.C. TEODORINA S.R.L

CUPRINS
|INTRODUCERE                                                                 |3  |
|............................................................................|   |
|..............................                                              |   |
|Cap.1. Managementul activitãţii de marketing                                |6  |
|.........................................................                   |   |
|     1.1. Importanţa managementului în activitatea de marketing             |6  |
|...................................                                         |   |
|     1.2. Organizarea activitãţii de marketing                              |8  |
|..................................................................          |   |
|        1.2.1.Rolul organizãrii activitãţii de marketing                    |8  |
|......................................................                      |   |
|        1.2.2.Locul activitãţii de marketing în structura organizatoricã a  |   |
|întreprinderii                                                              |11 |
|............................................................................|   |
|..................                                                          |   |
|        1.2.3.Departamentul de marketing: loc, atribuţii şi organizare      |12 |
|..............................                                              |   |
|     1.3. Sistemul informaţional şi de decizie în activitatea de marketing  |19 |
|.......................                                                     |   |
|           1.3.1.Conţinutul, structura şi proiectarea sistemului            |19 |
|informaţional de marketing .                                                |   |
|           1.3.2.Procesul decizional în marketing: tipologia deciziilor,    |   |
|metodologia, elaborarea şi adoptarea deciziei                               |21 |
|....................................................................        |   |
|     1.4. Programul de marketing                                            |27 |
|............................................................................|   |
|.........                                                                   |   |
|        1.4.1.Utilitatea şi tipologia programelor de marketing              |27 |
|..........................................                                  |   |
|        1.4.2.Conţinutul, structura şi rolul programului de marketing       |28 |
|...............................                                             |   |
|        1.4.3.Elaborarea programului de marketing                           |31 |
|...........................................................                 |   |
|        1.4.4.Realizarea, coordonarea şi controlul programului de marketing |34 |
|..................                                                          |   |
|Cap.2. Prezentarea şi analiza generalã a S.C TEODORINA S.R.L.               |38 |
|.......................                                                     |   |
|        2.1. Prezentarea firmei S.C. TEODORINA S.R.L.                       |38 |
|................................................                            |   |
|        2.2. Analiza mediului extern al firmei S.C. TEODORINA S.R.L.        |40 |
|........................                                                    |   |
|        2.3. Analiza mediului intern al firmei S.C. TEODORINA S.R.L.        |43 |
|.........................                                                   |   |
|        2.4. Concluziile                                                    |52 |
|analizei....................................................................|   |
|......................                                                      |   |
|Cap.3. Analiza activitãţii managementului marketingului la S.C. TEODORINA   |   |
|S.R.L.                                                                      |56 |
|............................................................................|   |
|...........................                                                 |   |
|      3.1. Importanţa activitãţii managementului marketingului              |56 |
|......................................                                      |   |
|      3.2. Organizarea activitãţii de marketing la S.C. TEODORINA S.R.L.    |57 |
|..................                                                          |   |
|      3.3. Sistemul informaţional şi de decizie în Compartimentul de        |   |
|marketing al S.C. TEODORINA S.R.L.                                          |61 |
|............................................................................|   |
|....                                                                        |   |
|      3.4. Programul de marketing al S.C. TEODORINA S.R.L.                  |63 |
|....................................                                        |   |
|Cap.4. Aportul propriu la dezvoltarea/optimizarea activitãţii de marketing  |   |
|la S.C. TEODORINA S.R.L.                                                    |69 |
|.......................................................................     |   |
|Concluzii şi propuneri                                                      |75 |
|............................................................................|   |
|......................                                                      |   |
|Bibliografie                                                                |78 |
|............................................................................|   |
|.......................................                                     |   |
|Anexe                                                                       |80 |
|............................................................................|   |
|.................................................                           |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu