DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

CUPRINS
CAPITOLUL I      CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
SECŢIUNEA I
      CREAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE…..………………………....4
SECŢIUNEA A II-A
      NOŢIUNEA SOCIETĂŢII COMERCIALE………………..…………….…7
        1. Societatea civilă şi societatea comercială……….……..……….…7
        2. Natura juridică a societăţii comerciale………..…………...……..10
CAPITOLUL II     DIZOLVAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
SECŢIUNEA I
      NOŢIUNEA DE DIZOLVARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE……..….13
SECŢIUNEA A II-A
      CAUZELE GENERALE DE DIZOLVARE
      A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE……………..………………………..17
SECŢIUNEA A III-A
      CĂILE DIZOLVĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE………..……………23
        1. Dizolvarea de drept a societăţii……………………………...…...23
        2. Dizolvarea societăţii prin voinţa asociaţilor………………...…...24
        3. Dizolvarea societăţii pe cale judecătorească……...……………...25
SECŢIUNEA A IV-A
      EFECTELE DIZOLVĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE……..…………26
CAPITOLUL III   LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
SECŢIUNEA I
      NOŢIUNEA DE LICHIDARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE…….…..29
SECŢIUNEA A II-A
      PRINCIPIILE GENERALE ALE LICHIDĂRII
      SOCIETĂŢII COMERCIALE………………………………..……………30
        1. Personalitatea juridică a societăţii subzidă pentru
                             nevoile lichidării……………...…………………………………31
        2.    Lichidarea    societăţii     se     face     în     interesul
           asociaţilor……..……...32
        3.    Lichidarea    societăţii    este    obligatorie,    iar    nu
           facultativă…..…….33
CAPITOLUL IV   PROCEDURA LICHIDĂRII
SECŢIUNEA I
      MODIFICĂRILE PRODUSE DE TRECEREA
      LA FAZA DE LICHIDARE………………………..……………………...34
        1. Modificarea obiectului şi scopului societăţii…………..………..34
        2.      Înlocuirea      administratorilor      cu      lichidatorii
           societăţii……...…….35
        3. Predarea gestiunii societăţii…………………………...…………35
SECŢIUNEA A II-A
      STATUTUL LICHIDATORILOR……………….………………………..37
        1. Numirea lichidatorilor……………...……………………………38
        2. Puterile lichidatorilor……………...…………………………….40
        3. Răspunderea lichidatorilor…………………………...………….41
SECŢIUNEA A III-A
      LICHIDAREA PATRIMONIULUI SOCIETĂŢII………………..……….43
        1. Lichidarea activului societăţii……………………...……………43
        2. Lichidarea pasivului societăţii……………………...……………46
SECŢIUNEA A IV-A
      DREPTURILE ASOCIAŢILOR CUVENITE DIN LICHIDAREA
      SOCIETĂŢII COMERCIALE…………………..………………………....49
        1. Plăţile anticipate în contul părţilor cuvenite
                       asociaţilor din lichidare………………...………………………..50
        2. Întocmirea bilanţului final şi repartizarea
                             activului net între asociaţi……………………………………….50
        3. Partajul bunurilor societăţii între asociaţi…...…………………..53
SECŢIUNEA A V-A
      ÎNCHIDEREA LICHIDĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE…………..…54
        1. Radierea societăţii din registrul comerţului……………...……...54
        2. Depunerea registrelor societăţii pentru păstrare…………..…….56
        3. Răspunderea pentru plata creanţelor creditorilor
                       sociali după lichidarea societăţii……………………...…………56
CAPITOLUL V     REGULI SPECIALE APLICABILE FIECĂREI
                                FORME DE SOCIETATE COMERCIALĂ
SECŢIUNEA I
      SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV ŞI
      SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ………………………………59
           1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în nume colectiv…………….59
           2. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită simplă…………60
SECŢIUNEA A II-A
      SOCIETATEA PE ACŢIUNI ŞI
      SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI…………………………61
           1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni…………………….61
           2.  Dizolvarea  şi  lichidarea  societăţii   în   comandită   pe
              acţiuni……...64
SECŢIUNEA A III-A
      DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
      SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ…………………………...64
CONSIDERAŢII FINALE…….………………………………………………..67
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………...70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu