INFLUENTA MEDIULUI CULTURAL ASUPRA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

CUPRINS
     CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice privind influenţa mediului cultural
                  asupra comportamentului consumatorului  1
           1.1. Conceptul de cultură    1
           1.2. Caracteristicile culturii    4
           1.3. Elementele culturii     5
                 1.3.1. Socializarea    5
                 1.3.2. Normele   8
                       1.3.1.1. Obiceiurile şi tradiţiile      8
                       1.3.1.2. Moravurile    11
                 1.3.3. Valorile  12
           1.4. Subculturile      12
    CAPITOLUL 2. Consecinţele culturii asupra mixului de marketing ale
firmelor    15
           2.1. Consecinţa culturii materiale      15
           2.2. Consecinţa limbajului, esteticii şi al educaţiei    16
           2.3. Consecinţa religiei     21
           2.4. Consecinţa valorilor si atitudinilor    23
           2.5. Consecinţa tradiţiilor, obiceiurilor şi al organizării
sociale     25
    CAPITOLUL 3. Valorile culturale    30
           3.1. Definiţia valorilor culturale      30
           3.2. Principalele valori culturale      30
           3.3. Valori culturale specifice românilor    32
    CAPITOLUL 4. Studiu privind influenţa mediului cultural asupra
comportamentului consumatorilor maghiari din judeţul Mureş    36
           4.1. Prezentarea generală a cercetării  36
                 4.1.1. Constituirea eşantionului  37
                 4.1.2. Determinarea mărimii eşantionului     37
                 4.1.3. Redactarea chestionarului  38
                 4.1.4. Administrarea chestionarului     38
                 4.1.5. Prelucrarea şi analiza datelor obţinute     39
                 4.1.6. Redactarea raportului de sinteză 36
           4.2. Prezentarea eşantionului supus cercetării     40
           4.3. Calcularea structurii esantionului 41
    CAPITOLUL 5. Prezentarea si interpretarea rezultatelor cercetării    43
           5.1. Prezentarea şi  interpretarea  rezultatelor  cercetării  pe
           total eşantion şi după criteriul de sexe      43
           5.2. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor  cercetării  după
           criteriul de vârstă    46
           5.3. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor  cercetării  după
           criteriul de mediu rezidenţial    48
    CAPITOLUL 6. Concluziile generale ale lucrării 54
    ANEXE   59
    BIBLIOGRAFIE 67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu