Administrarea salarizarii. Analiza diagnostic a cheltuielilor salariale (S.C. XYZ S.A.)

CUPRINS
CAPITOLUL I
   I.          Prezentarea          generală          a           societăţii
      ................................................................3
I.1.                                                                   Scurt
istoric.....................................................................
............................3
I.2.                                                          Caracterizarea
pieţei......................................................................
..............5
I.3.                           Potenţialul                          tehnico-
economic....................................................................
15
I.4.                                                             Potenţialul
uman........................................................................
................16
CAPITOLUL II
  II.
      Salariul................................................................
      ......................................34
II.1.                              Natură.                         Conţinut.
Definiţie...................................................................
.....34
II.2   Factorii  de  influenţă  a   graficelor   salariale   la   nivel   de
firmă.....................37
II.3.                                                          Administrarea
salarizării.................................................................
..........40
II.4.                Încotro          în          planul           politicii
salariale............................................................48
CAPITOLUL III
 III.  Analiza  principalilor  indicatori  valorici  al  S.C.   “Petrotrans”
      S.A............51
III.1                           Analiza                          capitalului
social......................................................................
....51
III.2         Analiza       cifrei       de       afaceri        şi        a
veniturilor....................................................53
III.3.                            Analiza                            valorii
adăugate....................................................................
........57
III.4                                                                Analiza
cheltuielilor...............................................................
...................60
III.5                                                                Analiza
profitului..................................................................
....................63
III.6                   Analiza                  ratelor                  de
rentabilitate...............................................................
...66
CAPITOLUL IV
IV.   Analiza diagnostic a  cheltuielilor  salariale  la  S.C.  “Petrotrans”
S.A........74
IV.1       Analiza      situaţiei       generale       a       cheltuielilor
salariale.....................................75
IV.2              Analiza              eficienţei              cheltuielilor
salariale....................................................76
IV.3  Analiza    eficienţei   cheltuielilor   salariale   din    perspectiva
  gestiunii
                                                                  resurselor
umane.......................................................................
...............97
       IV.3.1.  Dinamica  efectivului   de   personal   pe   total   şi   pe
categorii.............98
                    IV.3.2.               Analiza               stabilităţii
personalului....................................................99
                   IV.3.3.              Analiza              productivităţii
muncii....................................................100
IV.4                           Analiza                          câştigurilor
salariale...................................................................
105
IV.5  Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi  dinamica
      salariului
      mediu..................................................................
      .....................110
Concluzii                                                                 şi
propuneri...................................................................
.../..............114
ANEXE.......................................................................
......................................122
Anexa 1     Volumul  şi  structura  mărfurilor  transportate,  pe  tipul  de
           transport la    nivel naţional, în perioada 19998 – 1002
Anexa 2     Sume plătite salariaţilor, în mod direct, pentru munca depusă
Anexa 3     Alte sume brute plătite salariaţilor
Anexa 4     Cheltuieli  ale  unităţii,  neincluse  în  veniturile  salariale
brute
Anexa 5     Extrase  din  Contractul  Colectiv  de  Muncă,  din   Contractul
                     Individual de Muncă, Act Adiţional la C.I.M., din  anul
2001
Anexa 6     Categorii de personal
Anexa 7     Diferenţe de salarii, pe categorii de  personal  faţă  de  media
           lunară a anului respectiv
Anexa 8     Diagonala diferenţelor dintre salarii la S.C. “Petrotrans” S.A.
Bibliografie................................................................
.......................................133

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu