Contabilitatea contributilor la asigurarile sociale

CUPRINS
Capitolul 1. Prezentare generală a societăţii comerciale PROD-COM  SA ------
----------------------------------------------------------------------------
------3
Capitolul 2. Protecţia  socială  ,  contribuţia  la  asigurările  sociale  ,
contribuţia la fondul de şomaj : prezentare generală  ----------------------
8
    2.1. Protecţia socială -------------------------------------------------
--------------8
    2.2.Contribuţia la asigurările  sociale  şi  contribuţia  la  fondul  de
şomaj în  contabilitatea din România ---------------------------------------
-------------------13
     2.3. Contribuţiile şi protecţia socială pe plan internaţional.---------
-------23
Capitolul  3  Calculul  şi  contabilitatea  contribuţiilor  la   asigurările
sociale şi fondul de şomaj.-------------------------------------------------
-------32
     3.1. Calculul şi contabilitatea contribuţiilor în România.--------------
 -----32
     3.2. Calculul şi  contabilitatea  contribuţiilor  conform  standardelor
 internaţionale- consideraţii generale.--------------------------------------
 --------38
     3.3. Calculul şi contabilitatea contribuţiilor , practic , la SC  PROD-
 COM SA.---------------------------------------------------------------------
 ----------------40
Capitolul 4. Controlul contribuţiilor la asigurările sociale  şi  fondul  de
şomaj.----------------------------------------------------------------------
------------43
      4.1. Controlul contribuţiilor în România.------------------------------
 ------43
           4.1.1. Controlul financiar - prezentare generală.-----------------
 -------43
           4.1.2. Metodologia de exercitare a controlului financiar.---------
 -----48
           4.1.3. Controlul contribuţiilor la asigurările sociale de stat şi
 fondul de şomaj .-----------------------------------------------------------
 ------------------52
           4.1.4.Plata contribuţiilor. Majorări de întârziere.---------------
 --------58
           4.1.5.Executarea silită.------------------------------------------
 ------------60
      4.2. Controlul contribuţiilor , practic , la SC PROD-COM   SA.--------
 62
   Concluzii  şi  sugestii  de  îmbunătăţire  a  modului  de  prelevare   a
contribuţiilor la asigurările sociale  şi fondul de  şomaj.-----------------
67
BIBLIOGRAFIE.---------------------------------------------------------------
----69
ANEXE ----------------------------------------------------------------------
---------72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu