Auditarea Situatiilor Financiare pe Ex. S.C S.R.L

CUPRINS
               CAPITOLUL 1. Conceptul situaţiei financiare………………………………………….3
                           1.1. Armonizarea contabilă……………………………………………………….3
                    1.1.1. Nevoia de armonizare contabilă…………………….….….…… ..3
               1.1.2. Program de armonizare contabilă în România…………..………..6
   1.2. Cadrul general de armonizare a reglementărilor contabile……………..…..11
                        1.2.1. Situaţiile financiare anuale………………………………………11
                                      1.2.2. Forma şi conţinutul situaţiilor
                                                     financiare………………………..12
                           1.2.3. Principiile contabile……………………………………………..18
                              1.2.3.1. Principii contabile……………………………………….18
                               1.2.3.2. Tratamente contabile……………………………………19
                    1.2.4. Aprobarea situaţiilor financiare…………………………….…..20
               1.3.  Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor
                                                         financiare……..…. 21
                                               1.3.1. Obiectivul situaţiilor
                                              financiare……..……………………….....22
                                     1.3.2. Principii, convenţii şi concepte
                                                     contabile………..……………..23
                                            1.3.3. Structuri ale situaţiilor
                                           financiare.….….....……..….…………..25
                               1.3.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor
                                                          din……...…..…….…..…
                                 situaţiile financiare………………………….…………………..28
              CAPITOLUL 2. Organizarea profesiunii contabile……………………………………31
             2.1. Organizarea activităţii de expertiză contabilă
                         şi a contabililor autorizaţi…………………………………...………..31
                             2.1.1. Calitatea de expert contabil şi contabil
                                                           autorizat………………31
                 2.1.2. Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil
                                                            autorizat.....32
                    2.1.3. Activitatea cenzorilor externi………….………..……….…….33
              2.2. Organizarea şi funcţionarea C.E.C.C.A.R……………..………………..…35
                     2.2.1. Organizarea şi atribuţiile CECCAR.…………………………..35
                              2.2.1.1. Secţiuni ale CECCAR……………………………………..36
                2.2.1.2. Organele de conducere şi control ale CECCAR………..…37
      CAPITOLUL .3. Conţinutul activităţii de audit financiar……………………………..40
                    3.1. Conceptul de control şi audit………………………………………………..40
                     3.1.1. Controlul financiar contabil…………………………………………..40
                   3.1.2. Rolul auditului financiar contabil……………………………………43
                    3.1.3. Obiectivele auditului financiar……………………………………….45
                           3.1.4. Procedurile şi etapele auditului financiar
                                                        contabil…………………...48
                    3.2. Camera Auditorilor din România…………………………………………...61
          CAPITOLUL 4. Auditarea întreprinderii SC MEDEA EXIM SRL…………………..63
                   4.1. Misiunea de auditare a SC MEDEA EXIM SRL.Raportul de
                                                                audit………..63
                      4.2. Anexe la raportul de audit…………………………………………………..68
                             4.3.  Foi de lucru…………..…………………………………………………….78
                                   CONCLUZII………………………………………………..…………………………95
                               Bibliografie………………………………………………………………………....97

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu