Analiza si etapele procesului de luare a deciziei de cumparare

Cuprins
                  1. Marketingului şi elementul său central
                               -consumatorul –
                         1.1. Conceptul de marketing
     1.2. Consumatorul – elementul central de referinţă al marketingului
                 2. Analiza comportamentului consumatorului
                2.1. Modele de comportament al consumatorului
        2.2. Factorii care influenţează comportamentul consumatorului
                      2.3. Luarea deciziei de cumpărare
2.3.1. Rolul jucat în luarea deciziei de cumpărare
                2.3.2. Tipurile comportamentului de cumpărare
    2.3.3. Analiza şi etapele procesului de luare a deciziei de cumpărare
        3. Modificarea comportamentului consumatorului în funcţie de
                       elementele mixului de marketing
  3.1. Produsul – modificarea comportamentului consumatorului în funcţie de
                         caracteristicile produsului
                     3.1.1. Ciclul de viaţă a produsului
                     3.1.2. Etapele creării unui produs
                                3.1.4. Marca
                 nivelul preţului şi de variaţiile acestuia
3.2.1. Iniţierea operaţiunii de modificare a preţurilor
3.2.2. Reacţia consumatorilor la modificarea preţului
  3.3. Distribuţia – modificarea comportamentului consumatorului în funcţie
                de  avantajele canalului de distribuţie ales
  3.4. Promovarea – modificarea comportamentului consumatorului în funcţie
                  de modalitatea de promovare a produsului.
                             3.4.1. Comunicarea
                               2. Publicitatea
                          3. Percepţia subliminală
  4. Aplicaţie : comportamentul consumatorului în perioada de tranziţie în
           raport cu decizia de cumpărare a produselor second-hand
                             4.1. Tranziţia în România
                                           4.2. Fenomenul second-hand
                          4.2.1. Cauzele  şi  efectele  fenomenului  second-
hand
                                                   produse second-hand
         4.3.  Chestionar  referitor  la  comportamentul  consumatorului  de
produse
                                                    second-hand
                                        4.3.1. Despre teoria sondajului
          4.3.2. Chestionar  referitor  la  preferinţele  consumatorilor  de
produse
                                                       second-hand
Bilbiografie
97 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu