Piata serviciilor - marketing international

CUPRINS
1.PIAŢA SERVICIILOR – IMPORTANT CÂMP DE ACŢIUNE AL
MARKETINGULUI  INTERNAŢIONAL
1. Marketingul serviciilor – importatnt domeniu de afirmare al
   marketingului contemporan
2. Elemente specifice şi importanţa economico-socială a serviciilor
3.  Locul şi rolul serviciilor de transport în schimburile economice
   internaţionale
1.4. Elemente definitorii ale pieţei interne şi internaţionale a
serviciilor de transport de mărfuri
2.SC  ROMTRANS  SA – IMPORTANT PRESTATOR DE SERVICII  PE  PIAŢA  INTERNĂ  ŞI
INTERNAŢIONALĂ A TRANSPORTULUI DE MĂRFURI
2.1. Cadrul legal de funcţionare şi obiectul de activitate al societaţii
                         2. Resursele SC ROMTRANS SA
   2.3. Amploarea şi eficienţa activităţii societăţii – oferta de servicii
3. COORDONATE ALE ACTIVITĂŢII DE PIAŢĂ A SC ROMTRANS SA
3.1. Clienţii şi concurenţii societăţii – promovarea activităţii
3.2. Dimensiuni ale pieţei SC ROMTRANS
3.3 Locul SC ROMTRANS SA pe piaţa internă şi  internaţională  a  serviciilor
de transport
4. PERSPECTIVE ALE ACTIVITĂŢII  SC ROMTRANS SA
      4.1. Factorii actuali de influenţă ai activităţii SC ROMTRANS SA
          4.2 Repere ale evoluţiei viitoare a pieţei SC ROMTRANS SA
 4.3. Perspective ale activităţii de marketing la SC ROMTRANS SA – mijloace
                                de promovare
BIBLIOGRAFIE
81 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu