Studiu de fezabilitate la S.C

CUPRINS
          INTRODUCERE
                                    1. CAPITOLUL  I
                 PREZENTARE GENERALĂ
                 1.1.  Denumire, sediu, domeniu de activitate şi obiecte de
activitate
                               1.2.  Consiliul de Administraţie
                 1.3.  Majorarea capitalului social
                 1.4.  Starea tehnică şi tehnologia dotării agentului
economic
          2. CAPITOLUL II
                             2.1. PROCESUL DE FABRICARE A PÎINII
                        PREGĂTIREA MATERIEI PRIME ŞI AUXILIARE
                         2.1.1  Amestecarea făinurilor de calităţi diferite
                         2.1.2  Cernerea făinii
                         2.1.3  Încălzirea făinii
                         2.1.4  Pregătirea apei
                 2.2 Prepararea aluatului
                        2.2.1  Dozarea materiei  prime şi auxiliare
                        2.2.2  Frămîntarea aluatului
                        2.2.3  Fermentarea aluatului
                 2.3  Prelucrarea  aluatului
                        2.3.1  Divizarea aluatului
                        2.3.2  Fermentarea intermediară
                        2.3.3  Modelarea aluatului
                        2.3.4  Dospirea finală
                 2.4   Coacerea pîinii
          3. CAPITOLUL III
                   3.1.  PATRIMONIUL AGENTULUI ECONOMIC  ÎNAINTE  DE
PRIVATIZARE
                         3.1.1.   Raport de evaluare a activului
                         3.1.2.   Evaluarea clădirii de construcţie
       4. CAPITOLUL IV
              4.1.  MANAGEMENTUL  ŞI  ORGANIZAREA  AGENTULUI  ECONOMIC
                         4.1.1.   Organigrama existentă
                         4.1.2.   Organigrama propusă pentru funcţionarea
în economia de piaţă
                         4.1.3.   Caracterizarea forţei de muncă
                         4.1.4.   Tipul de management practicat
              5. CAPITOLUL V
                                 5.1.  PIAŢA  ŞI  COMERCIALIZAREA
                           5.1.1.  Dinamica pieţei
                           5.1.2.  Estimarea cererilor de pîine
                           5.1.3.  Programarea cererii de pîine
                           5.1.4.  Preţul de vînzare practicate
                   5.2.  Reţeaua de distribuţie a produselor
             6. CAPITOLUL VI
                  6.1.  EVALUAREA  ACTIVITĂŢII VIITOARE A S.C. ALAHAMBRA
S.N.C.
                               6.1.1.  Orientările  şi domeniile de
activitate
                               6.1.2.  Tehnologii şi procese tehnologice
                               6.1.3.  Capacităţi de producţie, sortimente,
calitate
                               6.1.4.  Materii prime şi utilităţi
               7. CAPITOLUL VII
                       7.1.  ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A S.C. ALAHAMBRA
S.N.C
                       7.2.  ANALIZA CHELTUIELILOR
                               7.2.1.  Cheltuieli cu energia
                               7.2.2.  Cheltuieli cu producţia
                               7.2.3.  Cheltuieli cu transportul
                               7.2.4.  Cheltuieli cu personalul
                       7.3.   Analiza veniturilor din vînzări
                       7.4.   Analiza eficienţei economice a S.C. ALAHAMBRA
             CONCLUZII
             BIBLIOGRAFIE
68 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu