Managementul aprovizionarii si desfacerii la SC STARS SA

CUPRINS
l.Contextul economico-social de abordare a problematicii
 specifice firmei……………………………………………………………………………3
Il. Prezentarea generală a S.C STARS S.A……………………………………………..8
      2.1.Profilul de activitate, regimul juridic de funcţionare,
       forma de proprietate a S.C. STARS S.A……………………………………….8
      2.2. Organizarea structurală……………………………………………………..21
             2.2.1. Organizarea structurală a S.C.STARS S.A………………………21
             2.2.2. Organizarea structurală a activităţii de
desfacere………………..27
                             2.2.2.1 Activităţi specifice procesului de
                            desfacere a S.C.STARS S.A………………………………………28
                             2.2.2.2 Sistemul de organizare internă a
                        compartimentului de desfacere……………………………………31
                             2.2.2.3. Sistemul de relaţii specific
sistemului desfacerii
                             produselor in interiorul si exteriorul
intreprinderii………………...35
      2.3. Caracterizarea actrivităţii economice a S.C. STARS S.A……………...40
      2.4. Analiza critică a organizării actuale a activitţăii de
            desfacere a S.C. STARS S.A………………………………………………….48
      2.5. Elemente specifice procesului tehnologic de fabricaţie
      a produselor care definesc profilul unităţii……………………………………..59
III. Analiza realizării activităţii de desfacere a producţiei
în cadrul S.C. STARS S.A……………………………………………………………..64
      3.1. Analiza mediului concurenţial pentru desfăşurarea activităţii
      de desfacere pe 2005…………………………………………………………….64
      3.2. Analiza acţiunilor promoţionale desfăşurate în 2005,
      efortul antrenat şi efectele economice obţinute………………………………..69
      3.3. Analiza volumului desfacerilor pe total şi pe structură
      în anul 2005; căile de distribuţie folosite………………………………………..74
      3.4. Dinamica stocurilor de produse finite în raport cu limitele
      estimate pe 2005…………………………………………………………………..85
      3.5. Analiza modului de organizare a livrărilor de produse şi
      de servire a clientilor în 2005……………………………………………………..89
      3.6. Elemente caracteristice desfacerii producţiei la S.C. STARS
S.A……..93
IV. Modul de fundamentare şi de realizare a programelor
de desfacere a producţiei în cadrul S.C. STARS S.A.  pe anul  2006…………103
      4.1. Caracterizarea mediului concurenţial în care urmează
      a se realiza desfacerea producţiei unităţii în 2005……………………………103
      4.2. Acţiuni promoţionale propuse pentru aplicarea în vederea
      stimulării vînzării produselor, efortul necesar pentru
      realizare şi efectele economice estimate………………………………………105
      4.3. Modul de estimare a volumului desfacerilor în anul 2006
      în cadrul S.C. STARS S.A. ; căi de distribuţie – vînzare
prevăzute………..110
      4.4. Analiza critică a reazlizării desfacerilor în 2006…………………………..117
      4.5. Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea activităţii de desfacere
      şi extinderea vînzţrilor de produse ale S.C. STARS S.A.
      pentru anul 2006 şi în perspectivă
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu