Studiu privind contributia personalului ministerului apararii la asigurarile sociale

CUPRINS
INTRODUCERE 6
CAPITOLUL 1
ABORDĂRI TERORETICE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE    9
1.1.  Scurte consideraţii cu privire la asigurările sociale   9
1.2.  Principiile şi rolul sistemului public naţional de asigurări sociale
12
1.3.  Conţinutul economic al asigurărilor sociale  18
1.4.  Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale      19
  1.4.1.    Contribuţiile pentru asigurările sociale de stat  21
  1.4.2.    Contribuţiile diferenţiate ale salariaţilor şi pensionarilor
  care
  merg la tratament balnear sau la odihnă     23
1.5.  Formele de ocrotire a persoanelor care contribuie la fondul de
asigurări sociale      24
  1.5.1.    Pensiile   24
  1.5.2.    Trimiterile la tratament balnear şi la odihnă     28
  1.5.3.    Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale 29
CAPITOLUL 2
SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN ROMÂNIA    31
2.1. Categoriile de persoane asigurate în cadrul sistemului naţional de
asigurări sociale      33
2.2. Contribuţiile angajaţilor la fondurile de asigurări sociale.
Particularităţi privind contribuţiile de asigurări sociale pentru
personalul
Ministerului Apărării  35
  2.2.1. Contribuţiile la fondurile de asigurări sociale de stat    36
  2.2.2. Contribuţiile la fondul de asigurări sociale de sănătate   42
  2.2.3. Contribuţia la fondul de şomaj 51
2.3. Sistemul pensiilor militare de stat     56
2.4. Instituţiile publice cu rol în gestionarea fondurilor de asigurări
sociale şi protecţia socială a asiguraţilor  61
  2.4.1. Instituţii publice cu rol în protecţia socială a asiguraţilor.   61
  2.4.2. Instituţii publice implicate în sistemul asigurările sociale de
  sănătate  63
  2.4.3. Instituţii publice implicate în protecţia şomerilor  64
  2.4.4. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 67
  Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti – instituţia supremă de
  protecţie socială a sănătăţii personalului Ministerului Apărării  67
CAPITOLUL 3
CONTABILITATEA CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN CADRUL MINISTERULUI
APĂRĂRII    71
3.1.Organizarea şi conducerea contabilităţii unităţilor militare    71
3.2.Documente de evidenţă contabilă a contribuţiilor de asigurări sociale
72
3.3.Înregistrarea contabilă a contribuţiilor sociale datorate de către
personalul Ministerului Apărării  74
  3.3.1. Contabilitatea contribuţiilor privind pensiile militare de stat  74
  3.3.2. Contabilitatea reţinerilor pentru constituirea fondului de
  asigurări sociale de sănătate   75
3.4. Înregistrarea contabilă a contribuţiilor sociale datorate de către
  unităţile militare   76
CAPITOLUL 4
STUDIU PRIVIND CONTRIBUŢIA UNOR CATEGORII DE PERSONAL AL MINISTERULUI
APĂRĂRII LA ASIGURĂRILE SOCIALE   80
4.1. Metodologia de calcul a salariilor personalului civil din cadrul
Ministerului Apărării  82
4.2. Metodologia de calcul a contribuţiilor cadrelor militare 85
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 93
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………..…………....95
ANEXE 99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu