Eficienta economica a intestitiilor intr-un sistem de productie

CUPRINS
I. Aspecte teoretice privind CONCEPTUL de INVESTIŢIE
1. conceptul de investiţie
              CAP I. ELEMENTE DE BAZĂ ÎN CONCEPTUL INVESTIŢIEI
2 Tipologia investiţiilor
3. Decizia de investiţie
             II. EVALUarea EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTITORILOR
      2.1 Conceptul de eficienţă
   2.2. Conţinutul complex şi trăsăturii economice a investiţiei
      3. Criteriile de apreciere şi optimizare a eficienţei economice a
                                investiţiilor
        4. Metode de evaluare ale eficienţei economice a investiţiilor
III. INDICATORII ECONOMICI AI EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR
      3.1 Aspecte generale
3.2 Indicatori cu caracter general
3.3 Indicatori de bază, în viziune statică
        4. INFLUENŢA FACTORULUI TIMP ASUPRA PROCESULUI INVESTIŢIONAL
    5. ACTUALIZAREA – METODĂ SPECIFICĂ DE EVALUARE DINAMICĂ A EFICIENŢEI
                                  ECONOMICE
  5.1 Calculul principalilor indicatori dinamici ai eficienţei economice a
                                investiţiilor
 CAP. 6 EFICIENŢA ECONOMICĂ A MODERNIZĂRII ŞI DEZVOLTĂRII CAPITALULUI FIX ÎN
                            UNITĂŢI DE PRODUCŢIE
6.1. Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajelor
  [pic]        7.  FUNDAMENTAREA DECIZIEI OPTIME DE ACHIZIŢIE A UTILAJELOR
7.1 Determinarea capacităţii de producţie
7.2 Criterii de optimizare a capacităţii de producţie
                                8. APLICAŢIE
82 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu