Agentia de publicitate ca prestator de servicii promotionale (S.C. XYZ S.R.L.)

CUPRINS
      Cap. I  Politica promoţională a întreprinderii……………………1
            1. Comunicaţia promoţională
                  1. Sistemul de comunicaţii al întreprinderii
                 şi comunicaţia promoţională
                            1.2.   Elementele sistemului de comunucaţie
            2. Structura activităţii promoţionale
                  1. Publicitatea
                     1. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii
                     2. Caracteristicile publicităţii
                     3. Formele publicităţii
                     4. Mijloace şi tehnici de realizare
                     5. Importanţa publicităţii
                     6. Aspecte economice şi estetice ale publicităţii
                  2. Promovarea vânzărilor
                  3. Relaţiile publice
                  4. Utilizarea mărcilor
                  5. Manifestări promoţionale
            3. Strategii promoţionale
      Cap. II. Piaţa publicităţii în România……………………………26
                   1.Investitorii în publicitate din România
             2. Publicitatea în media
                 2.1. Campionii presei
                  2. Televiziunea – principalul suport promoţional
                  3. Publicitatea radio
                  4. Publicitatea exterioară
              3. Cadrul legislativ al activităţii promoţionale în România
              4. Agenţiile de publicitate din România
      Cap. III. Agenţia  de  publicitate,  parte  componentă  a  activităţii
               promoţionale din România…………………………...44
            1. Rolul agenţiei de publicitate
            2. Tipologia agenţiilor
            3. Structura organizatorică a unei agenţii
                  1. Interacţiunea client-agenţie
                  2. Principiile relaţiei agenţie-client
                  3. Reţele de agenţii
       Cap. IV. Agenţia Fast Forward Group SRL…………………….54
            1. Data generale
                  1. Scurt istoric
                  2. Obiectivele firmei
            2. Analiza mediului intern şi extern al firmei
                  1. Analiza mediului intern
                     1. Analiza potenţialului uman
                     2. Analiza potenţialului material
                     3. Analiza financiară
                  2. Analiza mediului extern
                     1. Micromediul
                           1. Furnizorii de mărfuri
                           2. Prestatorii de servicii
                           3. Clienţii
                           4. Concurenţii
                           5. Organismele publice
                     2. Macromediul
                           1. Mediul demografic
                           2. Mediul economic
                           3. Mediul tehnologic
                           4. Mediul cultural
                           5. Mediul politic
                           6. Mediul instituţional
                           7. Mediul natural
                     3. Analiza S.W.O.T.
            3. Piaţa firmei Fast Forward
            4. Oferta de servicii, preţuri, promovare
Bibliografie
78 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu