Decizia Strategica Principala Categorie de Decizii la .S.C S.A

                                   CUPRINS
                                                                    Nr. Pag.
INTRODUCERE
                                1
CAPITOLUL 1
Sistemul                decizional                 al                 firmei
                                2
1.1. Sistemul decizional – subsistem managerial al de bază  al  organizaţiei
       2
1.2.  Funcţiile  sistemului  decizional  şi  relaţiile  sale  cu   celelalte
subsisteme                                                       manageriale
                                                    10
1.3        Tendinţe        decizionale        pe        plan         mondial
                       15
1.4. Elemente decizionale specifice cu care se confruntă  agenţii  economici
români                în                 perioada                 tranziţiei
                                 25
CAPITOLUL 2
                                 CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL
DE DECIZIE STRATEGICĂ
                                           34
2.1.              Parametrii              deciziilor              strategice
                             36
2.2.             Abordările              decizionale              strategice
                          38
2.2.1.                     Abordarea                     normativ-strategică
                         40
2.2.2.                         Abordarea                         contingency
                             43
2.3. Aplicaţie a modelului  normativ-strategic  la  nivelul  unei  societăţi
comerciale
                                                46
2.4.      Instrumente      de      bază      în      analiza      strategică
                      52
2.4.1. Curba ciclului  de  viaţă  al  produsului  şi  segmentului  strategic
          52
2.4.2.  Cuplul  “produs-piaţă”  ca   indicator   al   vectorului   creşterii
             55
2.4.3.  Curba  de  ucenicie,   de   experinţă   şi   economiile   de   scară
            56
2.4.4.           Scara           efectelor            de            sinergie
                              61
2.4.5.  Lanţul  de  valoare  –  instrument  de   identificare   a   surselor
avantajului                                                     concurenţial
                                                     63
2.4.6.                          Profilul                           strategic
                                     66
2.4.7.         Formula         strategică          a          întreprinderii
                          68
2.4.8.          Profilul          organizaţional          al          firmei
                            69
2.4.9.           Profilul           tehnologic           al           firmei
                              72
2.4.10.          Arborele           tehnologic           al           firmei
                           73
2.4.11.              Harta               grupurilor               strategice
                              76
2.4.12. Tabelul  sinoptic  al  sectorului  şi  inventarul  forţelor  motrice
            79
2.4.13.       Analiza       transversală        a        unui        fenomen
                      79
2.4.14.                        Prospectiva                        strategică
                                80
2.5. Poziţionarea optimizării deciziei manageriale în subsistemul  modelelor
economico-matematice
                                83
2.6. Tipologia metodelor şi tehnicilor utilizate în  optimizarea  deciziilor
         88
CAPITOLUL 3
STUDIU DE CAZ: MODELE FORMALE CLASICE DE ANALIZĂ-DIAGNOSTIC STRATEGICĂ
                                                                 99
3.1. Modelul de bază: grila de  diagnostic  a  Şcolii  Harvard,  cuplată  cu
metoda     de     reflexie     strategică     a      lui      I.      Ansoff
                                          99
3.2.  Modele  de   analiză   ale   activităţilor   strategice   individuale
             106
3.3.  Modele  de  analiză  a   portofoliului   de   activităţi   strategice
             109
3.4. Aplicarea modelului de  analiză  strategică  ABC  (“General  Electric-
McKinsey)        în        cadrul         S.C.         BALANŢA         S.A.
               129
CONCLUZII                           ŞI                            PROPUNERI
                139
BIBLIOGRAFIE
                             141

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu