SISTEMUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND CAPITALURILE

CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………………………….. 3
CAPITOLUL I LEGISLAŢIE ŞI PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC AMICI SA ………….4
1.1 SISTEMUL DE CONTABILITATE AL AGENŢILOR ECONIMICI DIN ROMÂNIA.. 4
1.2 REGLEMENTĂRILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVA A  IV-A  A  COMUNITĂŢILOR
ECONOMICE ………………………………………………………….6
1.3 CONDIŢIILE SI PRINCIPIILE DE  ORGANIZARE  ALE  CONTABILITĂŢII  FINACIARE
…………………………………………………………………………………13
1.4 EVALUAREA PATRIMONIULUI ……………………………………………………. 14
1.5 LEGEA 31 din 1990 PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE ……………………...17
1.6. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII EVALUATE ………………………………….. 23
1.7. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE ACTIVITATE AL SC AMICI SA ……………..24
1.8. CARACTERISTICI ORGANIZATORICE, ECONOMICE ŞI  TEHNICE  LA  SC  AMICI  SA
MIERCUREA CIUC …………………………………………………………………….24
CAPITOLUL II DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI  PRIVIND  CONTABILITATEA  CAPITALURILOR
…………………………………………………………………………..31
2.1 CLASIFICAREA CAPITALURILOR…………………………….………………..........31
2.2 CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL………………………………………...32
2.3 CONTABILITATEA PRIMELOR LEGATE DE CAPITAL……………………………35
2.4 CONTABILITATEA DEFERENŢELOR DIN REEVALUARE………………………..37
2.5 CONTABILITATEA REZERVELOR DE CAPITAL…………………………………...38
2.6 CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT………………………………….39
2.7 CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI …………………………….40
CAPITOLUL  III  REFLECTAREA  ÎN  CONTABILITATE  A  PRINCIPALELOR  OPERAŢIUNI
PRIVIND    CONTABILITATEA    CAPITALURILOR    ŞI    MONOGRAFIA     CONTABILĂ
……………………………………………………………………………......43
3.1 OPERAŢIUNI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE …………………………….43
3.2 ALTE CAZURI DE CREŞTERE ŞI REDUCERE A CAPITALULUI………………….44
3.3 ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND CONSTITUIREA REZERVELOR ………..46
3.4 ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND REZULTATUL REPORTAT ……………..48
3.5 OPERATIUNI CONTABILE EFECTUATE IN CADRUL SC AMICI SA …………….49
CAPITOLUL IV ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO –FINANCIARI  LA  S.C
A.M.I.C.I. S.A MIERCUREA –CIUC………………………………60
4.1 INDICATORI PRIVIND STRUCTURA ACTIVULUI SI PASIVULUI ……………….60
4.2 INDICATORI DE STRUCTURĂ AI ACTIVELOR………………………………...…..67
4.3 INDICATORI DE ROTAŢIE AI ACTIVELOR…………………………………………69
4.4 INDICATORI DE LICHIDITATE ŞI SOLVABILITATE………………………………72
4.5 INDICATORI PRIVIND INDATORAREA INTREPRINDERII ……………………….75
4.6 INDICATORI PRIVIND PROFITABILITATEA INTREPRINDERII………………….80
CONCLUZII …………………………………………………………………………………83
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………..85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu