Amortizarea. Studiu privind calculul si contabilitatea amortizarii (S.C. XYZ S.A., Ploiesti)

CUPRINS
CAP.1.DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND
           AMORTIZAREA
     1. Concepti privind amortizarea,abordarea economica a
            amortizari.Amortizarea rationala .
     2. Elemente privind calculul si delimitarea amortizarii.
        1.2.2. Durata de amortizare
        1.2.3. Valoarea de amortizat
        1.2.4. Metode de amortizare.Criterii de alegere
CAP.2. STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SI
            CONTABILITATEA AMORTIZARII IN CADRUL
             SOCIETATII “AMLPO SA.”PLOIESTI
       2.1. Prezentarea generala a societatii comerciale”AMPLO
            SA.”Ploiesti
      2.2. Regimuri de amortizare utilizate in cadrul societatii.Intocmirea
             planului de amortizare
          2.3. Contabilitatea amortizarii
          2.4. Trecerea de la amortizarea contabila la amortizarea fiscala
          2.5. Analiza critica privind calculul si contabilitatea
amortizarii
CAP.3. EVALUARE, REEVALUARE SI FISCALITATE PRIVIND
            AMORTIZAREA
          3.1. Evaluarea la intrare a activelor amortizabile
          3.2. Evaluarea la inventar a activelor amortizabile
          3.3. Reevaluarea imobilizarilor corporale
          3.4. Amortizare, evaluare, fiscalitate
CAP.4. ANALIZA INFORMATIEIE CONTABILE PRIVIND
             AMORTIZAREA
          4.1. Amortizarea si capacitatea de autofinantare
          4.2. Analiza gradului de utilizare
      4.3. Amortizarea in grila indicatorilor privind rezultatele si
             eficienta economica si financiara a intreprinderii
          4.4. Concluzii şi propuneri
Bibliografie
120 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu