Notiuni de baza privind salarizarea

CUPRINS
INTRODUCERE 5
Capitolul   1.    NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND SALARIZAREA    7
  1.1. RAPORTUL JURIDIC DE MUNCĂ.  7
   1.1.1. Trăsături specifice raportului juridic de muncă     8
   1.1.2.Subiectele, obiectul şi conţinutul raportului juridic de muncă  8
   1.1.3.Stabilirea, modificarea şi încetarea raportului juridic de muncă
   9
  1.2. Structura drepturilor salariale  11
   1.2.1. Salariul de bază  11
   1.2.2. îndemnizaţii şi sporuri 12
   1.2.3. Sistemul premial  13
   1.2.4. Salarizarea personalului societăţilor comerciale şi al regiilor
   autonome, altele decât cele cu specific deosebit      13
  1.3. Forme de salarizare   14
   1.3.1. Salarizarea în regie    19
   1.3.2. Salarizarea în acord    20
   1.3.3. Salarizarea În cote procentuale    22
  1.4. Contractul colectiv de muncă şi sistemul normativ privind salarizarea
  22
   1.4.1. Contractul colectiv de muncă  22
     1.4.1.1. CONŢINUTUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ  23
     1.4.1.2. încheierea contractului colectiv de muncă  24
     1.4.1.3. Înregistrarea şi efectele contractului colectiv de muncĂ    25
     1.4.1.4. Interceptarea şi executarea contractelor colective de muncĂ 26
  1.4.2. Sistemul normativ privind salarizarea      27
     1.4.2.1. Salariul nominal şi salariul real    28
     1.4.2.2. Salariul minim 28
     1.4.2.3. Indexarea şi compensarea salariilor  29
  1.5. PURTATORII PRIMARI DE INFORMATII PRIVIND MUNCA PRESTATA SI
  REMUNERATIA CUVENITA SALARIATILOR     30
Capitolul 2  PREZENTAREA S.C. DIMAR S.R.L.   34
  2.1. Scurt istoric   34
  2.2. Structura tehnico – organizatorică     34
  2.3. Caracterizarea economico – financiară  35
  2.4. Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar – contabil  39
Capitolul 3   REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DECONTĂRILOR CU PERSONALUL
41
  3.1. Sistemul de salarizare a personalului în cadrul S.C. DIMAR S.R.L.  41
  3.2. Contabilitate sintetică a drepturilor de personal 42
   3.2.1. Contabilitatea renumeraţiilor datorate personalului 43
   3.2.2. Contabilitatea ajutoarelor materiale     46
   3.2.3. Contabilitatea participării personalului la profit  48
   3.2.4. Contabilitatea avansurilor    48
Capitolul 4   CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA
SOCIALĂ     50
  4.1. Definirea şi structura decontărilor cu asigurările şi protecţia
  socială   50
   4.1.1. Datoriile şi creanţele sociale ale agenţilor economici    50
   4.1.2. Structura decontărilor cu asigurările sociale  51
   4.1.3. Structura decontărilor privind protecţia socială    53
  4.2. Contabilitatea asigurărilor sociale    54
   4.2.1. Contribuţia unităţii la asigurările sociale    55
   4.2.2. Contribuţia personalului la asigurările sociale     56
  4.3. Contabilitatea ajutorului de şomaj     58
   4.3.1. Contribuţia unităţii la fondul de somaj  58
   4.3.2. Contribuţia personalului la fondul de şomaj    59
  4.4. Contabilitatea altor datorii şi creanţe sociale   60
   4.4.1. Alte datorii sociale    60
   4.4.2. Alte creanţe sociale    60
Capitolul 5   Controlul economico – financiar al decontărilor cu
personalul, asigurările şi protecţia socială 62
  5.1. Controlul intern al decontărilor cu personalul    62
   5.1.1. Angajarea    62
   5.1.2. Salariaţii existenţi    63
   5.1.3. Verificarea calculelor  64
  5.2. Controlul extern al decontărilor cu personalul asigurărilor şi
  protecţiei sociale   64
Capitolul 6  ANALIZA SALARIILOR   67
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 75
ANEXE 78
BIBLIOGRAFIE     88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu