Managementul resurselor umane. Analiza potentialului uman

CUPRINS
                                                         Pagina
INTRODUCERE - ACTUALITATEA  UNUI DOMENIU                 4
CAPITOLUL I
1. Managementul Resurselor Umane                              6
      1.1. Caracteristicile resurselor umane ale organizaţiei             6
      1.2. Definirea Managementului resurselor umane                      7
      1.3. Obiectivele Managementului resurselor umane
10
      1.4. Funcţiile Managementului resurselor umane
11
            1.4.1. Asigurarea resurselor umane
12
            1.4.2. Dezvoltarea resurselor umane
14
            1.4.3. Motivarea resurselor umane
16
            1.4.4. Evaluarea performanţelor
23
            1.4.5. Analiza posturilor
25
            1.4.6. Recompensarea personalului
27
            1.4.7. Disciplină, securitate, sănătate      , consilierea
           angajaţilor şi managementul stresului
      28
      1.5. Necesitatea unei analize a potenţialului uman
      în Schela Boldeşti
29
CAPITOLUL II
2. Prezentarea Schelei Boldeşti
31
      2.1. Trasabilitatea activităţii de extracţie în Schela Boldeşti
31
      2.2. Obiectul de activitate                                   33
      2.3. Structura organizatorică
34
      2.4. Principalele atribuţii ale compartimentelor
38
      2.5. Principalele atribuţii ale secţiilor şi atelierelor
      41
      2.6. Mediul organizaţional extern                             44
      2.7. Activitatea de exploatare a zăcămintelor
46
      2.8. Analiza situaţiei financiar patrimoniale la Schela
       Boldeşti, în perioada 2003-2005                              48
            2.8.1. Analiza situaţiei generale a patrimoniului
                      pe baza structurii activului şi pasivului
      49
            2.8.2. Analiza activităţii Schelei Boldeşti pe baza
                      ratelor de structură patrimonială
53
            2.8.3. Analiza patrimoniului net (propriu) si a surselor
                      Financiare
54
            2.8.4. Analiza corelaţiei fond de rulment, nevoia
                      de fond de rulment, trezoreria netă
55
            2.8.5. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii la Schela
                      Boldeşti
57
            2.8.6. Analiza echilibrului economico – financiar
58
CAPITOLUL III
3. Analiza Potenţialului Uman în Schela Boldeşti                    61
      3.1. Analiza posturilor
61
      3.2. Planificarea Resurselor Umane
64
      3.3. Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului
      uman în Schela Boldeşti
66
      3.4. Evaluarea personalului                                   75
      3.5. Formarea şi perfecţionarea personalului
77
      3.6. Recompensarea personalului
80
      3.7. Eficienţa utilizării potenţialului uman în Schela
      Boldeşti
82          3.7.1.Analiza productivităţii muncii pe baza
85
           indicatorilor valorici
            3.7.2.Caracterizarea generală a situaţiei
            productivităţii medii
87
            3.7.3.Corelaţia dintre creşterea productivităţii
            muncii, salarii şi număr de personal
89
      3.8. Analiza cheltuielilor salariale
91
            3.8.1.Caracterizarea generală a cheltuielilor cu salariile
91
            3.8.2.Analiza factorială a cheltuielilor salariale
93
      3.9. Analiza SWOT a activităţii de resurse umane pentru
      Schela Boldeşti                                               95
CAPITOLUL IV
      4.1. Posibilităţile de îmbunătăţire a desfăşurării activităţilor
      specifice M.R.U.                                              97
      4.2. Concluzii                                                102
BIBLIOGRAFIE                                                        105

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu