Contabilizarea Impozitelor pe Profit.Solutii Contabile de Determinare a Impozitului pe Profit

Cuprins
CAPITOLUL 1. Date monografice privind societatea comercială AGRICOLA
INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU    1
  1.1.      Scurt istoric   1
  1.2. Date generale - Statut juridic  3
    1.2.1. DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA     3
    1.2.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII    4
    1.2.3. CAPITALUL SOCIAL 4
    1.2.4. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR  4
    1.2.5. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  5
    1.2.6. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGII.  5
    1.2.7. DISPOZIŢII FINALE      5
     3. Organigrama S.C. Agricola Internaţional S.A. Bacău
  1.4.      Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar-contabil
  7
    1.4.1. Compartimentul financiar contabil şi rolul lui în calculaţia
    stocurilor   7
    1.4.2.  Diagrama de relaţii dintre compartimentul de contabilitate şi
    celelalte compartimente din S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU   8
CAPITOLUL 2. Aspecte reglementare privind impozitul pe profit      10
  2.1. Reglementările naţionale privind impozitul pe profit  10
    2.1.1. Obligaţii la plata impozitului pe profit     10
    2.1.2. Rezultatul contabil şi rezultatul fiscal     11
    2.1.3. Determinarea profitului impozabil 12
    2.1.4. Impozitul pe profit    22
  2.2. Normele internaţionale de reglementare a impozitului pe profit (IAS
  12) 27
    2.2.1. Metoda impozitului exigibil (curent)    31
    2.2.2. Metoda reportului de impozit (impozitului amânat)  33
  2.3. Convergenţe şi divergenţe privind reglementările naţionale şi
  internaţionale 38
CAPITOLUL 3. Contul de profit şi pierdere – instrument de prezentare şi
raportare a impozitului pe profit 40
  3.1. Rolul contului de profit şi pierdere în gestiunea firmei    40
  3.2. Prezentarea generală a contului de profit şi pierdere 46
    3.2.1. Contul de profit şi pierdere şi normalizarea contabilă
    internaţională     46
    3.2.2. Modelul de prezentare a contului de profit şi pierdere în ţara
    noastră 55
  3.3. Fluxul informaţional-contabil privind cheltuielile, veniturile şi
  rezultatele activităţii întreprinderii     57
Capitolul 4. Contabilitatea impozitului pe profit 69
  4.1. Prezentarea principiilor contabile ce reglementează impozitul pe
  profit    69
  4.2. Cheltuieli şi venituri ca structuri calitative ale rezultatului
  contabil şi fiscal   71
  4.3. Clasificarea cheltuielilor şi veniturilor conform criteriului
  deductibilităţii/nedeductibilităţii  76
  4.4. Metode de calcul a impozitului pe profit   81
    4.4.1. Metode de calcul conform reglementărilor naţionale 81
    4.4.2. Metode de calcul conform reglementărilor internaţionale 86
  4.5. Contabilizarea impozitului pe profit  89
    4.5.1. Calculul şi impozitarea profitului lunar. Plata trimestrială a
    impozitului pe profit   89
    4.5.2. Calculul şi impozitarea rezultatului contabil anual     96
  4.6. Analiza economico-financiară privind performanţele firmei   102
    4.6.1. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii     102
    4.6.2. Analiza rentabilităţii 103
Capitolul 5. Studiu privind impozitul pe profit   112
  5.1. Determinarea impozitului pe profit    112
  5.2.      Raportul de audit     116
Capitolul 6. Sistem informatic privind impozitul pe profit   118
  6.1. Informaţia financiar-contabilă - resursă strategică   119
  6.2. Sistemele expert     122
    6.2.1. Structura unui sistem expert      123
    6.2.2. Utilizarea sistemelor expert în domeniul financiar-contabil   124
  6.3. Generatorul de sisteme expert VP-Expert    125
    6.3.1. Prezentare generală    125
  6.4. Modelarea conceptuală      126
  6.5. Programul informatic 131

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu