INVESTITII STRAINE DIRECTE DE CAPITAL IN ROMANIA

      Cuprins
                                                              Pag.
Memoriu.....................................................................
........................        1
PARTEA I. Investiţii străine directe.
                                                Tendinţe,strategii,politici
...........................................     2
      Cap.1. Tendinţe  în  evoluţia  ISD  (istoric  privind  ISD)...........
3
           1.1 Distribuţia geografică în structura triadică a ISD      6
           1.2 Extinderea pieţei internaţionale a ISD vizvi de
                 dinamica  investiţiilor  străine  în  România.............
   7
           1.3 Modificărea orientării sectoriale a fluxului de ISD
                                       către                       sectorul
terţiar................................................     9
           1.4  Liberalizarea  politicilor  naţionale   vizând   ISD.......
11
      Cap.2. Procesul decizional în  tranzacţiile  cu  ISD..................
22
           2.1 Decizia investiţională sub impactul factorilor
                                     macroeconomici                      şi
politici........................................    23
           2.2 Importanţa analizei elementelor fundamentale....      26
           2.3 Caracteristicile de risc pentru ţările excomuniste.   32
      Cap.3. Strategia achiziţiilor internaţionale
                                      (decizia                           de
implantare)................................................    34
           3.1 Analiza comparativă între implantarea prin
                 societate mixtă şi creerea  unei  filiale  proprii........
35
           3.2 Analiza comparativă între folosirea achiziţiei
                internaţionale şi crearea de  filiale  proprii.............
 37
                 3.2.1 Implantarea prin achiziţii internaţionale     39
      Cap.4. Politici naţionale  privind  regimul  ISD......................
44
           4.1 Politici  ale  ţărilor  cu  economie  dezvoltată............
46
           4.2 Politici ale  ţărilor  cu  economie  în  tranziţie..........
47
PARTEA a II-a Regimul  ISD  în  România.....................................
50
      Cap.1.  capitalul  străin  în   contextul   tranziţiei   din   România
51
           1.1 Regimul juridic şi cadrul instituţional şi
                                      investiţiile                       de
capital.............................................      55
           1.2 Efecte ale ISD în economia Românească.............    56
           1.3 Considerente privind stadiul actual al promovării
                                      investiţiilor                      în
România.......................................      58
           1.4 Coordonatele posibile ale unei strategii  operaţionale
                  de  promovare   investiţională   în   România............
61
           1.5 Factorii care descurajează Investiţiile străine
                                                                         în
România............................................................  64
           1.6  Considerente  privind  acţiunile  ce  trebuie   intreprinse
68
Bibliografie................................................................
....................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu