Contabilitate si informatica de gestiune

                                    CUPRINS
GENERALITĂŢI     ALE      OCOLULUI      SILVIC      BRODINA      ŞI      ALE
ACTIVITĂTĂŢII.......................5
CAP.1. CONCEPTELE DE CHELTUIELI ŞI VENITURI ŞI PARTICULARITĂŢI
PRIVIND         ACTIVITATEA         DESFĂŞURATĂ         ÎN          UNITATEA
ECONOMICĂ.................................11
     1.  Noţiunea  de  cheltuieli  şi   gruparea   acestora   după   natura
        lor...............................................11
     2.  Conceptul  de  venituri  şi  clasificarea  acestora  după   natura
        lor............................................13
     3.       Obiectivul       de       activitate       şi       structura
        organizatorică......................................................
        .......14
     4.     Natura      activităţii      productive      din      unităţile
        silvice.............................................................
        ...18
CAP.2.       STUCTURI       DE        CHELTUIELI        REFLECTATE        ÎN
CONTABILITATE...............................24
         2.1  Natura  activităţilor  productive  care  au  loc  în  unitatea
silvică................................................24
        2.1.1 Operaţii care generează cheltuieli cu îngrijirea, protectia şi
paza pădurilor……….....24
        2.1.2 Structura  cheltuielilor  activităţii  ,,  seminţe  forestiere
’’................................................26
                                    2.1.3                             Puieţi
forestieri..................................................................
.............................................26
            2.1.4     Cheltuielile     cu      răchitări      şi      natura
acestora....................................................................
.27
           2.1.5    Activitatea    de     apicultură     şi     cheltuielile
ei......................................................................27
                     2.1.6               Cheltuielile               aferente
vănatului...................................................................
....................27
                       2.1.7                 Cheltuielile                 cu
făzănările..................................................................
.............................28
                 2.1.8          Pescuitul          şi           cheltuielile
aferente....................................................................
................28
               2.1.9        Cheltuielile        cu         fructe         de
pădure......................................................................
...............28
                  2.1.10           Cheltuielile           cu            alte
produse.....................................................................
.....................28
            2.2     Organizarea     contabilităţii     cheltuielilor      de
exploatare.............................................................28
                    2.3             Contabilitatea             cheltuielilor
financiare..................................................................
...................43
                    2.4             Contabilitatea             cheltuielilor
extraordinare...............................................................
................44
CAP.3. STRUCTURI DE VENITURI EVIDENŢIATE ÎN CONTABILITATEA UNITĂŢII……..46
        3.1 Veniturile generate de  activităţile  productive  şi  comerciale
desfaşurate de unitatea şi
gruparea                             după                             natura
acestora....................................................................
...........................................46
            3.1.1 Produse care se obţin din îngrijirea,  protecţia  şi  paza
pădurilor......................................48
            3.1.2 Natura produselor care se obţin din activitatea :  seminţe
forestiere................................48
                  3.1.3        Produse        din        ,,        răchitări
’’..........................................................................
.......................49
                                     3.1.4                           Produse
apicole.....................................................................
...........................................49
                  3.1.5       Venituri       din       activitatea        de
vănătoare...................................................................
............49
                                                                       3.1.6
Făzănării...................................................................
........................................................49
                                     3.1.7                           Produse
piscicole...................................................................
..........................................49
            3.1.8 Produse obţinute din  activitatea  ,,  fructe  de  pădure,
ciuperci comestibile ’’...................50
                                       3.1.9                            Alte
produse.....................................................................
................................................50
        3.2    Purtători    de    informaţii    privind    veniturile    din
silvicultură.........................................................50
               3.3          Contabilitatea          veniturilor          din
exploatare..................................................................
................62
      3.4 Venituri din  autorizaţii  de  vănătoare,  pescuit  si  alte  taxe
asemănătoare..................................66
         3.5    Venituri    din    arendarea    terenurilor,    chirii    si
pază......................................................................66
              3.6         Contabilitatea         veniturilor          pentru
păşunat.....................................................................
.............67
            3.7       Contabilitatea        altor        venituri        din
exploatare..................................................................
............67
                   3.8              Contabilitatea               veniturilor
financiare..................................................................
.......................68
                   3.9              Contabilitatea               veniturilor
extraordinare...............................................................
.....................69
      3.10 Contabilitatea rezultatului financiar-conceptul  de  rezultat  şi
structura acestuia....................70
                 3.10.1        Determinarea         rezultatului         din
exploatare..................................................................
.......72
           3.10.2  Conţinutul  şi   forma   situaţiilor   financiar   anuale
simplificate...........................................74
                  3.10.3         Contul         de         profit         si
pierdere....................................................................
..........................75
               3.10.4      Tabloul      soldurilor      intermediare      de
gestiune....................................................................
75
CAP.4. INFORMATIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR……....86
      4.1 Principalele relaţii ale unităţii  cu  utilizatorii  informaţiilor
contabile.......................................86
      4.2 Aplicaţii informatice utilizate în evidenţa  contabilă,  descriere
şi facilităţi oferite...................88
       4.3  Consideraţii  privind  utilizarea  calculatorului  în  adoptarea
deciziilor la Ocolul Silvic
Brodina.....................................................................
..........................................................................90
         4.4    Rolul    inteligenţei    artificiale     în     managementul
întreprinderii...................................................94
CONCLUZII                                                                 ŞI
PROPUNERII..................................................................
........................................120
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................................................128

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu