GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

CUPRINS
Introducere
............................................................................
.................................................. 1
CAPITOLUL I: INTERPRETĂRI TEORETICE DATE RESURSELOR UMANE
                       1.1. Definirea managementului resurselor umane
............................................. 3
                       1.2. Rolul şi particularităţile  resurselor umane în
cadrul organizaţiei............... 6
                       1.3. Resursele umane din perspectiva procesual-
organică...................................9
CAPITOLUL II: TEORII PRIVITOARE LA GESTIONAREA RESURSELOR UMANE
                       2.1. Teoriile
clasice.....................................................................
.......................15
                          2.1.1. Managementul
ştiinţific..................................................................
......15
                          2.1.2. Şcoala relaţiilor
umane.......................................................................
..17
                       2.2. Teorii oferite de ştiinţele
psihologice.........................................................18
                          2.2.1. Psihologiile
analitice...................................................................
..........19
                          2.2.2. Psihologiile behavioriste
.....................................................................21
                          2.2.3. Psihologiile
sociale.....................................................................
......... 22
                       2.3. Teoria procesual-
organică....................................................................
.......23
                           2.3.1. Poziţia specială a oamenilor în
organizaţie..........................................23
                           2.3.2. Utilitatea evaluării şi gestionării
resurselor umane în organizaţie.......24
                           2.3.3. Dificultăţi ale gestionării resurselor
umane.........................................25
                           2.3.4. Posibilităţi de gestionare a resurselor
umane oferite de actuala
                                      interpretare a
organizaţiior...............................................................
...27
CAPITOLUL III: RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI
                       3.1. Recrutarea
personalului................................................................
..............29
                          3.1.1. Recrutarea - activitate de bază a
procesului de asigurare cu personal..29
                          3.1.2. Misiunile sistemului de
recrutare..........................................................30
                          3.1.3. Principiile organizării şi funcţionării
sistemului de recrutare...............30
                          3.1.4. Particularităţile procesului de recrutare
a personalului.........................31
                          3.1.5. Medii şi surse de
recrutare...................................................................
.31
                          3.1.6. Criterii de
recrutare...................................................................
............33
                          3.1.7. Starea actuală a sistemului de recrutare
din Armata României............33
                      3.2. Selecţia
personalului................................................................
....................34
                          3.2.1. Sistemul de selecţie a resurselor
umane................................................34
                          3.2.2. Tipuri de
selecţie....................................................................
...............35
                          3.2.3. Misiunile sistemului de
selecţie............................................................35
                          3.2.4. Principiile organizării şi funcţionării
sistemului de selecţie.................36
                          3.2.5. Criterii de selecţie
primară....................................................................3
6
                          3.2.6. Sistemul de selecţie din Armata
României...........................................37
CAPITOLUL IV: SOCIALIZAREA
                      4.1. Trăsăturile procesului de
socializare...........................................................40
                      4.2. Socializarea în interpretare procesual-
organică...........................................44
                      4.3. Teorii despre statusuri şi
roluri....................................................................45
CAPITOLUL V: GESTIONAREA RESURSELOR UMANE LA NIVELUL SUBUNITĂŢII
                      5.1. Problematica resurselor umane în organizaţia
militară................................49
                      5.2. Reglementări privind gestionarea resurselor
umane....................................53
                      5.3. Răspunderile comandantului de subunitate pentru
gestionarea resurselor
umane.......................................................................
....................................53
                      5.4. Competenţe necesare comandantului de subunitate
              pentru gestionarea
                resurselor
              umane..........................................................
              ................................57
                      5.5. Criterii de evaluare a gestionării resurselor
              umane de către comandantul de
              subunitate.....................................................
              ................................................60
CAPITOLUL VI: CONCLUZII
                        Critica gestionării resurselor umane – modalităţi
            empirice;  posibilităţi oferite de cercetarea teoretică pentru
            gestionarea resurselor umane în
            subunităţi.......................................................
            ..................................................64
NOTE........................................................................
            ................................................................6
            7
BIBLIOGRAFIE................................................................
              ......................................................68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu