ORGANIZAREA EXPERTIZEI CONTABILE IN ROMANIA

CUPRINS
      Introducere............................................................
..............................................   4
      Capitolul I
      Organizarea   şi   desfăşurarea   activităţii   experţilor   contabili
.........................    6
      1.1.         Profesiunea          de          expert          contabil
............................................................................
..............    6
      1.1.1.                                                        Concepte
............................................................................
.............................................    6
      1.1.2.     Accesul     la     profesia     de     expert      contabil
............................................................................
.   6
      1.1.3.  Modul  de  exercitare   a   profesiei   de   expert   contabil
......................................................... 13
                1.1.3.1 Exercitarea profesiei individual  ori  în  societăţi
comerciale de   profil ...............  13
                1.1.3.2. Înscrierea în Tabloul Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din
                                                                     România
............................................................................
...............................    16
      1.1.4.  Conduita  etică  şi  profesională   a   experţilor   contabili
......................................................  18
      1.1.5.           Răspunderea           experţilor            contabili
............................................................................
........  24
      1.1.6.            Misiunile            expertului             contabil
............................................................................
............... 26
     2. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în  România-
        C.E.C.C.A.R. ........... 27
                1.2.1.    Organizarea    şi     atribuţiile     C.E.C.C.A.R.
................................................................... 28
             1.2.2. Organele de conducere ale Corpului Experţilor  Contabili
şi Contabililor
                                                                  Autorizaţi
............................................................................
.....................................  31
      Capitolul II
      Noţiuni       generale       privind        expertiza        contabilă
.................................................. 37
     1.         Conceptul          de          expertiză          contabilă
        ....................................................................
        .................... 37
     2.            Trăsăturile             expertizei             contabile
        ....................................................................
        ...................... 38
      2.3.          Tipuri          de          expertiză          contabilă
............................................................................
...................39
             2.3.1. Expertize contabile judiciare
............................................................................
.......  39
             2.3.2. Expertize contabile extrajudiciare
...........................................................................
.41
     4.    Obiectivul    de    cercetare    al     expertizei     contabile
        ...................................................................
        43
     5.  Obiective  ale  expertizei  în   legătură   cu   constituirea   şi
        funcţionarea societăţilor
        comerciale
        ....................................................................
        ........................................................ 44
      Capitolul III
      Raportul              de              expertiză              contabilă
........................................................................ 52
      3.1.     Conţinutul      raportului     de     expertiză     contabilă
..................................................................... 52
      3.2.  Condiţii  de  redactare  a  raportului  de  expertiză  contabilă
................................................... 54
      3.    Valorificarea     raportului     de     expertiză     contabilă
         .................................................................
         56
      4.  Alte  rapoarte  din   cadrul   misiunilor   expertului   contabil
         .................................................... 58
      Capitolul IV
      Expertiza contabilă  în  procesul  civil  şi  expertiza  contabilă  în
procesul civil.62
      4.1.         Expertiza         contabilă          în          procesul
civil.......................................................................
............ 62
        4.1.1.                                                     Procesul
civil.......................................................................
......................................  62
        4.1.2.       Expertiza       în       materie       civilă       şi
comercială..................................................................
.. 63
        4.1.3. Numirea  expertului  contabil  pentru  a  efectua  expertiza
contabilă în procesul civil ..64
        4.1.4.  Efectuarea  expertizei  contabile   în   procesele   civile
................................................... 67
                   4.1.5.        Onorariul        expertului        contabil
............................................................................
........ 73
      4.2.      Expertiza      contabilă       în       materie       penală
............................................................................
..... 74
        4.2.1.                       Urmărirea                       penală
............................................................................
........................... 74
        4.2.2. Procesul penal, acţiunea civilă şi părţile în procesul penal
....................................... 77
        4.2.3.     Expertiza      contabilă-      mijloc      de      probă
.......................................................................
79
             4.2.3.1. Expertiza contabilă în sistemul mijloacelor  de  probă
.................................... 79
             4.2.3.2. Obiective ale expertizei contabile judiciare în  cauze
penale ......................... 82
        4.2.4. Numirea expertului  contabil  pentru  efectuarea  expertizei
contabile în cauze
penale......................................................................
.................................................... 87
        4.2.5.   Cheltuieli   judiciare.   Costul   expertizei    contabile
....................................................... 89
      Capitolul V
      Programul  informatic  pentru  tipărirea  unui  raport  de   expertiză
contabilă..92
      5.1.         Conceptul         de         sistem         informaţional
............................................................................
......... 92
      5.2.   Descrierea   aplicaţiei   şi    necesitatea    utilizării    ei
..................................................................  96
      Concluzii
............................................................................
................................101
      Bibliografie
............................................................................
............................102
Anexe
............................................................................
.................................... 103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu