rezutatelor economice si de productie ale firmei

CUPRINS
                       1.Date generale despre unitate
                              Descrierea Firmei
               Domeniul de activitate si tendintele existente
                               Misiunea firmei
                           Cultura organizaţională
Amplasamentul S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A
                     Resursele energetice şi utilităţile
                   Furnizorii, beneficiarii şi concurenţii
          2.Analiza  diagnostic la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
                        2.1Analiza cifrei de afacere
   2.2. Analiza cheltuielilor de productie la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI
                                    S.A.
           NIVELUL CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE INTRE ANII 2005-2007
   Dinamica cheltuielilor de exploatare între anii 2005-2007 fata de 2004
EVOLUTIA CHELTUIELILOR LA S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A. IN PERIOADA 2005-
                                    2007
   Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri
  Nivelul veniturilor in perioada 2005-2007 la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI
                                    S.A.
         2.3 Analiza veniturilor la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
              Evoluţia producţiei fizice la S.C. SPICUL BOROMIR
                                BERCENI  S.A.
               Evoluţia producţiei marfă la S.C SPICUL BOROMIR
                                BERCENI  S.A.
       2.4 Analiza rentabilitatii la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
Analiza rentabilităţii
       Ratele de eficienţă a activităţii societăţii, calculate pe baza
                     soldurilor intermediare de gestiune
 3.Analiza rezultatelor economice si de productie la principalele produse la
                           S.C SPICUL BOROMIR S.A.
3.1 Folosirea  capacitatea de producţie
3.2 Analiza productiei obtinute
              3.3. Anliza cheltuielilor si a preturilor de cost
       Influenta modificarii cheltuielilor si a productiei intre anii
                         2005-2007 fata de anul 2004
                 3.4 Analiza profitului si ratei profitului
 Eficienta economica inregistrată la principalele produse în perioada 2005-
                                2007 pe tona
  4.Optimizarea deciziilor de productie privind rationalizare cheltuielilor
                     la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
              4.1 Otimizarea folosirii capacitatii de productie
4.2.Posibilitati de rationalizare cheltuielilor de productie
4.3 Posibilitati de cresterea veniturilor
                        4.4.Profit si rata profitului
40 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu