Instrumentarea Contabila a Operatiunilor Privind Impozitele, Taxele si Contributiile Datorate de O Societate Comerciala si Gestiunea Costului Fiscal

                                   CUPRINS
    Prezentarea  particularităţilor  economice,  sociale,   financiare   şi
contabile ale S.C. CEREAL PROD S.A………………………………..……………………………………….1
    Capitolul 1: Locul impozitelor, taxelor şi vărsămintelor  în  gestiunea
macroeconomică şi în gestiunea întreprinderii……………………………………………..…………………….10
     1. Necesitatea impozitelor…………………………………………………………..12
     2. Conţinutul impozitelor……...…………………………………………………….13
     3. Caracteristica impozitelor……………………………………………………. ….14
     4. Rolul impozitelor………………………………………………….…………….. .15
     5. Elementele impozitului………………………………………………………….. .17
     6. Clasificarea impozitelor…………………………………………………………. .20
     7. Deosebirea între impozite şi taxe……………………………………………….…21
     8. Evaziunea fiscală………………………………………………………………... ..22
     9. Politica fiscală a statelor membre ale U.E………………………………………. . 23
    Capitolul 2: Structuri privind impozitele, taxele  şi  vărsămintele  în
economia românească………………………………………………………………………………….. 26
    2.1. Impozitul pe profit……………………………………………………………… ..27
    2.2. Taxa pe valoarea adăugată……………………………………………………… ..35
    2.3. Impozitul pe venitul din salarii…………………………………………………..  46
    2.4. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate……………………………………... .50
    2.4.1. Accizele……………………………………………………..………………… ..51
    2.4.2. Impozitul pe dividende………………………………………….……………. ..54
    2.4.3. Impozitul pe clădiri……………….………………………………………… ... .55
    2.4.4. Impozitul pe teren……………………………………………………..………. .57
    2.4.5. Taxa asupra mijloacelor de transport…………………………………..……….58
    2.4.6.   Taxa   pentru    folosirea    terenurilor    proprietate    de
stat………………………..…..58
    2.4.7. Taxa pentru reclamă şi publicitate………………………………………..……..59
    2.4.8. Impozitul pe spectacole………………………………..………………………..60
    Capitolul 3: Contabilitate şi fiscalitate  –  necesitatea  deconectării
contabilităţii de fiscalitate……………………………………………………………………………………..61
    3.1. Relaţia dintre contabilitate şi fiscalitate………………………………….………..61
    3.2.   Modelul   de   contabilitate   continental   –   model   profund
fiscal……………………...63
    3.3. Tratamentul financiar – contabil al taxei pe valoarea adăugată  în
teoria şi practica franceză…………………………………………………………………………………….. .66
    3.4. Modelul de contabilitate anglo – saxon.  Degajarea  contabilităţii
de fiscalitate.… 69
    3.5. Sistemul fiscal în modelul anglo – saxon………………………………………... 72
    3.6.  Necesitatea  deconectării  contabilităţii   de   fiscalitate   în
România.……………….. 79
    Capitolul 4: Monografie contabilă privind  contabilizarea  impozitelor,
taxelor şi vărsămintelor asimilate…………………………..…………………………………………. 84
    Capitolul 5: Contabilitatea  impozitului  pe  profit:  trecerea  de  la
metoda      impozitului      exigibil      la       metoda       impozitului
amânat……………………………………….………………95
    Capitolul 6: Dimensiunile  analizei  economico  –  financiare  pe  baza
informaţiilor degajate de gestiunea şi contabilizarea  impozitelor,  taxelor
şi vărsămintelo……………….105
    6.1. Impactul impozitelor asupra  valorii  întreprinderii…………………………..….
105
    6.2.  Incidenţa  impozitării  rezultatelor  asupra  cash   –   flow   –
ului…………..…………105
    6.3.      Impactul      fiscalităţii      asupra      politicii      de
dividend……………………………..…..108
    6.4. Impactul TVA asupra rentabilităţii întreprinderii……………………..…………109
    6.5. Impactul TVA  asupra  situaţiei  financiar  –  patrimoniale  şi  a
fluxurilor de trezorerie…………………………………………………………………….…………….. 110
    6.6. Influenţa cheltuielilor  de  exploatare  angajate  de  TVA  asupra
rezultatelor întreprinderii…………………….………………………………………………………….111
    6.7. Impactul TVA asupra pragului de rentabilitate şi  intervalului  de
siguranţă….....111
    6.8.   Influenţa   TVA   asupra    lichidităţii    şi    solvabilităţii
întreprinderii…………….…..112
    6.9.  Influenţa  TVA  asupra  ratelor  de  echilibru  financiar  şi  de
randament…….…….113
    Concluzii……………………………………………………………………………. 114
    Anexe……………………………………………………………………………….. 115
    Bibliografie…………………………………………………………………………. 116

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu