Analiza capacitatii intreprinderii de adoptare a proiectului de investitii (S.C. XYZ S.R.L.)

CUPRINS
1.Analiza  capacitatii  intreprinderii  de   adoptare   a   proiectului   de
investitii
1.1 Prezentare Coca Cola Hellenic Bottling Company
1.3.Prezentare Dorna Apemin
2.Evaluarea si selectarea proiectului de investitii in mediu cert
2.1  Cash-flow  disponibil,  valoarea  actualizata  neta,  rata  interna  de
rentabilitate
2.2. Alti indicatori folositi in evaluarea proiectelor de investitii
3.Evaluarea si selectarea proiectelor de investitii in mediu incert
3.1. Analiza sensitivitatii
3.2 Analiza scenariilor
3.3 Analiza pragului de rentabilitate
3.4 Analiza Monte Carlo
3.5 Arbori de decizie
3.6 Optiuni reale
3.7. Impactul finantarii asupra proiectului de investitii
Bibliografie
34 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu