Fonduri mutuale

Cuprins
Cap. 1. Analiza rentabilităţii şi riscurilor depozitelor în lei la Banca
Raiffeisen  4
Cap. 2. Analiza rentabilităţii şi riscurilor clasei de acţiuni OLT  8
  2.1. Analiza evoluţiei grafice a preţului de închidere al acţiunii OLT  8
  2.2. Determinarea şi analiza rentabilităţii zilnice şi rentabilităţii
  medii     10
  2.3. Riscul şi estimarea preţului acţiunii  12
Cap. 3. Analiza rentabilităţii şi riscurilor fondului mutual Tezaur 14
  3.1. Analiza evoluţiei grafice a valorii activului net al unei unităţi de
  fond mutual Tezaur   14
  3.2. Determinarea şi analiza rentabilităţii zilnice şi rentabilităţii
  medii a unităţii de fond Tezaur 15
  3.3. Riscul şi estimarea valorii activului net   17
Cap.4. Performanţa şi identificarea plasamentului performant din cele 3
analizate   20
  4.1. Performanţa şi compararea acesteia cu depozite bancare, clasa de
  acţiuni şi unitatea de fond mutual utilizând indicele Sharp 20
  4.2. Compararea performanţei celor 3 plasamente în funcţie de rezultatul
  obţinut   21
  4.3. Identificarea influenţei ratei inflaţiei asupra rentabilităţii
  riscului şi performanţei fiecărui plasament din cele 3 analizat   21
Cap.5 Strategii simple cu opţiuni în funcţie de natura trendului    23
  5.1. Identificarea trendului preţului de închidere al acţiunii OLT      24
  5.2. Strategii constând în cumpărare de Call şi vânzare Put 26
Cap.6 Strategii cu opţiuni pe o clasă de acţiunii implicând un tip de
opţiune şi acţiunea respectivă, în cazul în care acţiunea urmează un trend
ascendent   31
  6.1. Rezultatele financiare ale strategiilor rezultate din vânzarea de
  opţiuni CALL pe acţiunea OLT şi cumpărarea activului suport 31
  6.2. Rezultatele financiare ale strategiilor rezultate din cumpărarea de
  opţiuni PUT pe acţiunea OLT şi cumpărarea activului suport  34
  6.3. Compararea rezultatelor celor două strategii aplicate  36
Cap.7. Strategii implicând 2 opţiuni de acelaşi tip pe clasa de acţiuni OLT
în prezenţa unui trend ascendant  37
Cap.7. Strategii implicând 2 opţiuni de acelaşi tip pe clasa de acţiuni OLT
în prezenţa unui trend ascendant  37
  7.1.Spread-ului în creştere, bazat pe cumpărarea şi vânzarea de opţiuni
  CALL      37
  7.2.Spread-ului în creştere, bazat pe cumpărarea şi vânzarea de opţiuni
  PUT 39

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu