OPERATIUNILE COMERCIALE ALE INTREPRINDERII MODUL LOR DE INREGISTRARE IN CONTABILITATE

CUPRINS
      INTRODUCERE............................................................
      ..................................... 5
   Capitolul 1. ACTIVITATEA FINANCIARĂ, COMERCIALĂ ŞI DE PRODUCŢIE A    S.C.
                                                               ASTRA TRADING
   S.R.L...................................................................7
1.1.  Denumirea societăţi
............................................................................
.................7
1.2.  Obiect de activitate
    .........................................................................
    .....................8
1.3.  Organizarea contabilităţii
    .........................................................................
    ..........9
1.4.  Forma de
    contabilitate ...........................................................
    .............................9
1.5.  Compartimente, angajaţii si atribuţiile acestora
...........................................10
1.6.  Piaţa şi concurenţa
............................................................................
................10
1.7.  Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului
contabil .......11
Capitolul 2. OPERAŢIUNI COMERCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII........32
2.1.     Creanţe    şi     datorii     comerciale,     conturi     utilizate
..............................................33
2.2.  Reglementările de natură juridică, fiscală şi contabilă cu privire  la
                  documentele           emise           la           vânzare
    ........................................................................
    ..40
2.3.    Tratamentul   fiscal   şi   contabil   al   reducerilor   de    preţ
.....................................47
2.4.  Contabilitatea efectelor comerciale
.................................................................53
2.5.  Tranzacţii comerciale cu străinătatea
.............................................................67
2.6.  Evaluarea şi contabilizarea deprecierii creanţelor comerciale
...................76
Capitolul 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND OPERAŢIUNILE COMERCIALE  LA
                        S.C. ASTRA S.R.L
           .................................................................
           ................79
      CONCLUZII ŞI PROPUNERI
        ....................................................................
        ......87
       BIBLIOGRAFIE..........................................................
        ......................................90
       ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu