Aspecte privind asigurarea, evaluarea si contabilizarea imobilizarilor

CUPRINS
             INTRODUCERE ...      . 6
             I. PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE,
             COMERCIALĂ ŞI FINANCIARĂ LA S.C. CONELT S.R.L. ..      .. 8
             1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA S.C. CONELT S.R.L.
             ..  ... 8
                 1.1.1. Statutul S.C. CONELT S.R.L ………………………………………..8
                 1.1.2. Structura organizatorică şi atribuţii în cadrul
                 S.C. CONELT S.R.L ..10
                 1.1.3. Caracterul sezonier al activităţii de construcţii
                 ……………………..14
             1.2. PIAŢA ŞI CONCURENŢA ...    . 14
                 1.2.1. Analiza clienţilor S.C. CONELT S.R.L  ……………………………14
                 1.2.2. Analiza furnizorilor S.C. CONELT S.R.L
                 …………………………16
                 1.3.4. Concurenţa      …………………………………………………………19
             1.3. EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ÎN
             PERIOADA 2004 - 2006 ...   .. 19
                 1.3.1. Analiza structurii financiare a S.C. Conelt S.R.L.
                 ………………….20
                 1.3.2. Indicatorii de bonitate ai S.C. Conelt S.R.L.
                 ……………………….22
                 1.3.3. Analiza stării de echilibru a S.C. Conelt S.R.L.
                 ……………………25
                 1.3.4. Diagnosticarea riscului situaţiei financiare
                 …………………………27
             II. ASPECTE PRIVIND RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI
             CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR ...     ... 30
             2.1. ABORDARI TEORETICE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE ...    ..
             30
                 2.1.1. Conceptul privind recunoaşterea activelor
                 imobilizate ……………..32
                 2.1.2. Generalităţi privind imobilizările necorporale
                 ……………………...33
                 2.1.3. Generalitaţi privind imobilizările corporale
                 ………………………..36
                 2.1.4. Generalitaţi privind imobilizările financiare
                 ……………………….38
             2.2. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL AL
             IMOBILIZARILOR 40
                 2.2.1. Documente privind intrarea în gestiune a
                 imobilizărilor …………...40
                 2.2.2. Documente privind ieşirea din gestiune a
                 imobilizărilor …………...42
             2.3. ASPECTE PRIVIND EVALUAREA SI REEVALUAREA ACTIVELOR
             IMOBILIZATE .. .43
                 2.3.1. Reguli generale privind evaluarea activelor
                 imobilizate ……………43
                 2.3.2. Reevaluarea imobilizărilor corporale
                 ……………………………... .46
             2.4. CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE...      . 46
                 2.4.1. Contabilizarea cheltuielilor de constituire
                 ………………………….47
                 2.4.2. Contabilizarea cheltuielilor de dezvoltare
                 ………………………….48
                 2.4.3.   Contabilizarea   concesiunilor,    imobilizărilor
                 necorporale de natura
                 superficiei şi  a  uzufructului,  brevetelor,  licenţelor,
                 mărcilor comerciale şi
                 altor drepturi şi valori similare.  …………………………………………...49
                 2.4.4. Contabilizarea fondului comercial
                 …………………………………51
                 2.4.5. Contabilizarea altor imobilizări necorporale
                 ……………………….52
                 2.4.6. Contabilizarea imobilizărilor necorporale în curs
                 de execuţie şi a
                 avansurilor acordate pentru imobilizări corporale
                 ………………………...53
             2.5. CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ... .. 55
                                               4
                 2.5.1. Contabilizarea terenurilor …………………………………………..56
                 2.5.2. Contabilizarea amenajărilor de terenuri
                 ……………………………57
                 2.5.3. Contabilizarea altor imobilizări corporale
                 ………………………….58
                 2.5.4. Contabilizarea imobilizărilor corporale în curs de
                 execuţie ………..60
                 2.5.5.   Contabilizarea   avansurilor   acordate    pentru
                 imobilizări necorporale
                 şi corporale ……………………………………………………………….61
             2.6. AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR ...   .. 61
                 2.6.1. Noţiuni generale privind amortizarea ………………………………61
                 2.6.2. Regimuri de amortizare …………………………………………….63
                 2.6.3. Aspecte fiscale privind amortizarea
                 ………………………………..68
                 2.6.4. Contabilizarea amortizării activelor imobilizate
                 ……………………70
             2.7. CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE ...      . 72
                 2.7.1. Contabilizarea acţiunilor deţinute la entităţile
                 afiliate ……………...72
                 2.7.2. Contabilizarea intereselor de participare
                 …………………………...73
                 2.7.3. Contabilizarea altor titluri imobilizate
                 ……………………………...74
                 2.7.4. Contabilizarea creanţelor imobilizate
                 ………………………………75
                 2.7.5. Contabilizarea vărsămintelor de efectuat pentru
                 imobilizările
                 financiare …………………………………………………………………..77
             2.8. CONTABILIZAREA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA SAU
             PIERDEREA DE
             VALOARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE ...   . 77
                 2.8.1. Noţiuni generale  ……………………………………………………77
                 2.8.2. Sistemul de conturi utilizat pentru deprecierea sau
                 pierderea de
                 valoare a imobilizărilor ……………………………………………………78
             III. STUDIU DE CAZ PRIVIND RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI
             CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR LA S.C. CONELT S.R.L. .. .. 80
             3.1. MODUL DE ÎNREGISTRARE ÎN CONTABILITATE A IMOBILIZĂRILOR
             NECORPORALE ŞI A AMORTIZĂRII ACESTORA ...  .. 80
             3.2. MODUL DE ÎNREGISTRARE ÎN CONTABILITATE A IMOBILIZĂRILOR
             CORPORALE ŞI A AMORTIZĂRII ACESTORA ...    ... 85
             3.2. MODUL DE CONTABILIZARE A IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE ... .
             97
             CONCLUZII ŞI PROPUNERI ... ... 99
             BIBLIOGRAFIE ...     ... 101
             ANEXE ... . 103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu