Aspecte economico-sociale ale dizolvarii activitatii SC SA

CUPRINS
CAPITOLUL I
PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII                                        5
1.1 Date generale      5
         1.1.1. Statutul societăţii     5
1.2. Capital social, acţiuni 5
1.3. Adunarea Generală a Acţionarilor   6
1.4. Consiliul de administraţie   7
1.5. Cenzorii    8
1.6. Date despre personal    9
1.7. Date despre imobilizările corporale     12
1.8. Date despre obiectele de inventar  14
1.9. Date despre furnizori   14
1.10. Date despre clienţi    16
1.11. Calculul şi analiza principalilor indicatori economico – financiari
20
CAPITOLUL II
DIZOLVAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SALSPRIA S.A.
BAIA SPRIE  31
2.1.Demararea operaţiunii de dizolvare  31
2.2. Dizolvarea întreprinderii prin lichidare      32
         2.2.1. Etapele procesului de lichidare a întreprinderii    32
2.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice specifice
lichidării  34
         2.3.1. Operaţiile de deschidere a lichidării    34
         2.3.2. Operaţiile de lichidare a activului      37
         2.3.3. Înregistrări contabile privind operaţiunile de lichidare  39
             2.3.3.1. Valorificarea imobilizărilor corporale  39
             2.3.3.2. Înregistrarea materialelor consumabile  39
             2.3.3.3. Încasarea drepturilor de creanţă  40
             2.3.3.4. Plata remuneraţiilor datorate     40
             2.3.3.5. Achitarea obligaţiilor către stat aferente salariilor
40
             2.3.3.6. Valorificarea obiectelor de inventar    42
             2.3.3.7. Achitarea datoriilor către furnizori    42
             2.3.3.8. Achitarea datoriilor către bugetul statului   42
             2.3.3.9. Înregistrarea tichetelor de masă  43
             2.3.3.10. Contabilitatea cheltuielilor cu lichidarea
societăţii  43
             2.3.3.11. Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri   43
             2.3.3.12. Regularizare T.V.A.   44
             2.3.3.13. Calculul şi determinarea impozitului pe profit din
lichidare   45
         2.3.4. Operaţiuni de partaj    47
         2.3.5. Înregistrări contabile privind operaţiunile de partaj la
acţionari   47
             2.3.5.1. Trecerea diferenţelor din reevaluare la capitaluri 47
             2.3.5.2. Restituirea capitalului social la acţionari   48
             2.3.5.3. Repartizarea rezervelor      48
             2.3.5.4. Calcularea şi înregistrarea impozitului pe profit
aferent rezervelor     48
             2.3.5.5. Repartizarea rezervelor      49
             2.3.5.6. Impozitul pe dividende 49
             2.3.5.7. Repartizarea sumelor cuvenite acţionarilor    49
CAPITOLUL III
PĂRERI PROPRII                                                        52
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu