Evaluarea valorilor mobiliare emise de societatile pe actiuni

CUPRINS
Introducere …………………………………………………………………...6
CAPITOLUL 1: Forme de organizare a afacerilor …………………………..8
   1. Aspecte generale privind afacerile……………………………….......8
   2. Principalele forme de organizare a afacerilor ………………………11
 3. Constituirea, înmatricularea şi funcţionarea societăţilor comerciale
    ………………………………………………………………………......12
   1.  Constituirea unei societăţi comerciale………………………....12
   2.  Înmatricularea unei societăţi comerciale……………………....16
   3.  Aspecte privind funcţionarea societăţilor comerciale………....17
   4. Aspecte juridice privind societăţile pe acţiuni……………………....19
CAPITOLUL  2 : Capitalul firmei – element esenţial al afacerii …………...23
1. Nevoia de capital a firmei…………………………………………...23
 2. Structura capitalurilor şi reflectarea acestora în bilanţul contabil
    …………………………………………………………………..............24
       3. Modalităţi de formare a capitalului firmei…………………………..30
           1.  Finanţarea prin capital propriu ………………………………..31
           2.  Finanţarea prin îndatorare …………………………………….37
           3.  Alte surse de finanţare ………………………………………...40
    4. Valorile mobiliare – instrumente financiare de atragere a
       capitalului
       la societăţile comerciale……………………………………………..41
           1.   Tipologia valorilor mobiliare…………………………………42
           2.   Emiterea valorilor mobiliare………………………………….43
           3.   Indicatori de performanţă ai valorilor mobiliare……………...44
           4.   Cotarea valorilor mobiliare la Bursa de Valori……………….51
  CAPITOLUL 3 : Evaluarea valorilor mobiliare emise de societăţile pe
                 acţiuni …………………………………………………..53
       1. Evaluarea acţiunilor ………………………………………………...54
           1.  Evaluarea acţiunilor comune  …………………………………55
           2.  Evaluarea acţiunilor preferenţiale …………………………….60
           3.  Evaluarea acţiunilor nou emise ……………………………….61
               2. Evaluarea obligaţiunilor ……………………………………………63
       1.  Evaluarea obligaţiunilor care au date finite ale
          scadenţei…......65
           2.  Evaluarea obligaţiunilor perpetue …………………………….66
           3.  Evaluarea obligaţiunilor cu cupon zero……………………….67
           4.  Rata internă de rentabilitate a obligaţiunii ……………………67
 CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ: Evaluarea acţiunilor nou emise de S.C.
              Albalact  S.A.  Alba-Iulia pentru majorarea capitalului
              social........................................................
              ..............................71
   4.1. Prezentarea generală a S.C. Albalact S.A. Alba-Iulia……………….71
                 1. Istoricul societăţii…………………………………………….71
   2. Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale………...71
   3. Lista administratorilor societăţii
      comerciale............................72
   4. Participarea administratorilor la capitalul
      social......................73
        5. Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii
           prestate.........................................................
           ...............................73
   6. Indicatori ce definesc activitatea societăţii…………………...74
   7. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială.........75
     1. Majorarea capitalului social al S.C. Albalact S.A. Alba-Iulia prin
        aport în numerar al acţionarilor……………………………………76
   2. Evaluarea acţiunilor nou emise de S.C. Albalact S.A. Alba-Iulia…..77
Concluzii şi
propuneri...................................................................
...................83
Bibliografie
selectivă...................................................................
....................86
Anexe.......................................................................
........................................88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu