Unele Reflectii cu Privire la Fluxul de Capital International

CAPITOLUL I
PRINCIPALELE         CARACTERISTICI         ALE         FLUXULUI          DE
CAPITAL.........................…3
1.                  Autonomia                  fluxului                   de
capital.....................................................................
...................….3
   1.1.                                                          Trăsăturile
caracteristice..............................................................
..........................….4
   1.2.      Amplitudinea    şi    orientarea    fluxurilor    de    capital
internaţional............................…..5
    1.2.1 Creşterea rolului investiţiilor internaţionale şi evoluţiile  din
anii 1960-1990..….5
    1.2.2           Noii            actori            ai            anilor’
90..........................................................................
..........…..7
   1.3.       Politici       de       promovare       a        investiţiilor
străine...........................................................….15
CAPITOLUL II
BALAŢA DE PLĂŢI EXTERNE. REFLECTAREA FLUXURILOR DE  CAPITAL  ÎN  BALANŢA  DE
PLĂŢI
EXTERNE.....................................................................
..............…...16
   2.1.
Conţinut....................................................................
.............................................…...16
   2.2.                                                              Analiza
soldurilor..................................................................
................................…...19
   2.3.      Problema       echilibrului       balanţei       de       plăţi
externe.....................................................…...21
    2.3.1.                          Abordarea                          unui
deficit.....................................................................
...............…....24
   2.4.    Concluzii    privind    evoluţia    balanţei    de    plăţi    în
România.......................................…...27
    2.4.1.                                                          Analiza
soldurilor..................................................................
..........................…....27
    2.4.2.   Perspectivele   ale    balanţei    de    plăţi    externe    a
României...................................…....30
CAPITOLUL III
CÂTEVA ASPECTE ALE SISTEMULUI FINANCIAR INTERNAŢIONAL.................…..32
   3.1.                Direcţii                ale                revoluţiei
financiare..................................................................
............….32
    3.1.1.                           Evoluţii                            în
Europa......................................................................
........................….34
    3.1.2.                         Reculul                         pieţelor
bursiere....................................................................
...............…..36
    3.1.3.      Cercetarea      economică      şi       serviciile       de
investiţii.................................................….38
    3.1.4.  Unele  concluzii  privind  o  strategie  românească  pe  termen
lung.....................…....41
   3.2.     Tendinţe     pe      pieţele      de      tranzacţionare      şi
posttranzacţionare...................................…...42
   3.3.              Structurile               de               reglementare
financiară..................................................................
.…....46
    3.3.1                                                     .Reglementări
globale.....................................................................
...................…...50
    3.3.2.         Banca         Centrală         şi          supravegherea
bancară.........................................................…...51
    3.3.3.        Viziuni       asupra        reglementării        pieţelor
financiare.............................................….....52
    3.3.4.    Perspectivele    serviciilor    financiare     în     România
...............................................…....58
CAPITOLUL IV
CONSECINŢELE GLOBALIZĂRII
FINANCIARE..........................................................…....60
4.1. Efecte
pozitive....................................................................
............................................…...60
4.2. Efecte
negative....................................................................
.............................................…..61
4.2.1. Crizele financiare – eşecul globalizării financiare
.....................................................…....63
4.2.2. Cauzele crizelor
financiare..................................................................
........................…....64
4..2.3 Măsurile pentru reducerea fluxurilor externe pe termen scurt  şi la
prevenirea creşterii excesive a împrumuturilor interne
……………………………………………………………...74
CONCLUZII...................................................................
........................................................…...77
BIBLIOGRAFIA................................................................
.....................................................…..78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu